جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی فکان گوش‌دار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی فکان گوش‌دار

خانواده‌ی فُکان گوش‌دار Otariidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سگ‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان فک‌های خزپوش و  شیرهای دریایی را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی فکان گوش‌دار در اقیانوس‌های آرام، اطلس و هند یافت می‌شوند. زیستگاه آنان در اقیانوس آرام تنها کرانه‌های آمریکای شمالی و جنوبی، کرانه‌های آسیای مرکزی و شمالی، کرانه‌های نیوزیلند و چندین جزیره‌ی دیگر است. در اقیانوس اطلس تنها در کرانه‌های آمریکای جنوبی و شماری جزیره و در اقیانوس هند نیز تنها در کرانه‌های جنوب غربی استرالیا و چند جزیره‌ی پیرامون آن یافت می‌شوند. این جانوران سری گِرد همانند سر سگ، پوزه‌ای کم‌وبیش دراز، گوش‌های بیرونی کوچک و غُضروفی، دست و پایی باله‌مانند و پرده‌دار و دُمی کوتاه دارند. آنان همچنین دارای بدنی باریک و کشیده با پوششی از خز هستند. بیشتر آنان در زیر پوست خود لایه‌ی کلفتی از چربی دارند که کار آن فراهم کردن انرژی و گرما برای شنا در آب‌های بسیار سرد است. فک‌ها پستاندارانی نیمه‌آبزی هستند و بیشتر زمان خودر را در دریا می‌گذرانند. آنان تنها برای استراحت، زایمان فرزندان و شیر دادن به خشکی می‌آیند. گونه‌های خانواده‌ی فکان گوش‌دار با بدن دوکی‌مانند و دست‌ها و پاهای باله‌مانند خود می‌توانند تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت شنا کنند. همچنین برخی از آنان می‌توانند بیشتر از ۷۰ دقیقه در زیر آب شنا کنند و تا ژرفای ۹۰۰ متری فرو روند. باله‌هایی جلویی فکان گوش‌دار بلندتر از باله‌های جلویی فکان بی‌گوش است. همچنین باله‌های پشتی آنان، رو به جلو خم می‌شوند. بنابراین فکان گوش‌دار می‌توانند با یاری دست و پای باله‌مانند خود در خشکی راه بروند و بدوند. گونه‌های این خانواده میان ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن دارند. در این نوشته با ۱۵ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی فکان خزپوش Arctocephalinae
سرده‌ی خرس‌سرها Arctocephalus

 

فُک خزپوش جنوبگان

نام: فُک خزپوش جنوبگان Antarctic fur seal
نام علمی: Arctocephalus gazella
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ی جورجیای جنوبی از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا (۹۵ درصد) و چندین جزیره‌ی زیرجنوبگانی دیگر در اقیانوس اطلس جنوبی
اندازه: وزن ۱۳۳ کیلوگرم برای نرها و ۳۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲ متر برای نرها و ۱/۴ متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با فُک خزپوش جنوبگان)

 

فُک خزپوش گوادالوپه

نام: فُک خزپوش گوادالوپه Guadalupe fur seal
نام علمی: Arctocephalus townsendi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌های شرقی جزیره‌ی گوادالوپ در شمال غربی مکزیک در دریای کارائیب و در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۱۲۴ تا ۱۶۰ کیلوگرم برای نرها و ۵۰ تا ۵۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۱/۹ متر برای نرها و ۱/۴ متر برای ماده‌ها

 

فُک خزپوش خوآن فرناندز

نام: فُک خزپوش خوآن فرناندز Juan Fernandez fur seal
نام علمی: Arctocephalus philippii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گروه‌جزیره‌ی خوآن فرناندز و گروه‌جزیره‌ی دِسوِنتوراداس در غرب کشور شیلی در اقیانوس آرام و در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۴۰ کیلوگرم برای نرها و ۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۱/۵ تا ۲ متر برای نرها و ۱/۴ متر برای ماده‌ها

 

فُک خزپوش گالاپاگوس

نام: فُک خزپوش گالاپاگوس Galapagos fur seal
نام علمی: Arctocephalus galapagoensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس در غرب کشور اکوادور در اقیانوس آرام و در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۶۴ کیلوگرم برای نرها و ۲۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۱/۵ متر برای نرها و ۱/۲۵ متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با فُک خزپوش گالاپاگوس)

 

فُک خزپوش قهوه‌ای

نام: فُک خزپوش قهوه‌ای Brown fur seal
نام علمی: Arctocephalus pusillus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌های جنوب غربی قاره‌ی آفریقا و کرانه‌ها و جزیره‌های جنوب شرقی کشور استرالیا
اندازه: وزن ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۲۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲/۳ متر برای نرها و ۱/۸ متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با فُک خزپوش قهوه‌ای)

 

فُک خزپوش اُسترالِزی

نام: فُک خزپوش اُسترالِزی Australasian fur seal
نام علمی: Arctocephalus forsteri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌های کشور نیوزیلند و جنوب استرالیا
اندازه: وزن ۱۶۰ کیلوگرم برای نرها و ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲ متر برای نرها و ۱/۵ متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با فُک خزپوش اُسترالِزی)

 

فُک خزپوش زیرجنوبگان

نام: فُک خزپوش زیرجنوبگان Subantarctic fur seal
نام علمی: Arctocephalus tropicalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌های شمال جنوبگان همچون گوف، آمستردام، پرینس ادوارد، کروزت و مک‌کواری در بخش‌های جنوبی اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس
اندازه: وزن ۱۶۰ کیلوگرم برای نرها و ۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲ متر برای نرها و ۱/۵ متر برای ماده‌ها

 

فُک خزپوش آمریکای جنوبی

نام: فُک خزپوش آمریکای جنوبی South American fur seal
نام علمی: Arctocephalus australis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌ها و جزیره‌های جنوب غربی، جنوب و جنوب شرقی آمریکای جنوبی از جنوب پرو تا جنوب برزیل
اندازه: وزن ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم برای نرها و ۳۰ تا ۶۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲ متر برای نرها و ۱/۵ متر برای ماده‌ها

 

سرده‌ی زیباپوست‌ها Callorhinus

 

فُک خزپوش شمالی

نام: فُک خزپوش شمالی Northern fur seal
نام علمی: Callorhinus ursinus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌های کرانه‌های کشورهای روسیه، آمریکا (و آلاسکا) و کانادا در شمال اقیانوس آرام
اندازه: وزن ۱۸۰ تا ۲۷۰ کیلوگرم برای نرها و ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲/۱ متر برای نرها و ۱/۵ متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با فُک خزپوش شمالی)

 

زیرخانواده‌ی شیران دریایی Otariinae
سرده‌ی پهن‌پیشانی‌ها Eumetopias

 

شیر دریایی اشتلر

نام: شیر دریایی اشتلر Steller sea lion
نام علمی: Eumetopias jubatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ها و کرانه‌های کشورهای روسیه، ژاپن، آمریکا (و آلاسکا) و کانادا در شمال اقیانوس آرام
اندازه: وزن ۴۵۰ تا ۱۱۲۰ کیلوگرم برای نرها و ۲۴۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۲ متر برای نرها و ۲/۳ تا ۲/۹ متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با شیر دریایی اشتلر)

 

سرده‌ی نوفک‌ها Neophoca

 

شیر دریایی استرالیایی

نام: شیر دریایی استرالیایی Australian sea lion
نام علمی: Neophoca cinerea
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌ها و جزیره‌های غرب و جنوب غربی کشور استرالیا
اندازه: وزن ۳۰۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۰۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲/۵ متر برای نرها و ۱/۸ متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با شیر دریایی استرالیایی)

 

سرده‌ی گوش‌دارها Otaria

 

شیر دریایی آمریکای جنوبی

نام: شیر دریایی آمریکای جنوبی South American sea lion
نام علمی: Otaria flavescens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌ها و جزیره‌های جنوب شرقی، جنوب و غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۵۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳ متر برای نرها و ۲ متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با شیر دریایی آمریکای جنوبی)

 

سرده‌ی خرس‌فک‌ها Phocarctos

 

شیر دریایی نیوزیلندی

نام: شیر دریایی نیوزیلندی New Zealand sea lion
نام علمی: Phocarctos hookeri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌ها و جزیره‌های جنوب کشور نیوزیلند به‌ویژه جزیره‌های اوکلند و جزیره‌های کمبل
اندازه: وزن ۳۲۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم برای نرها و ۹۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲/۴ تا ۳/۵ متر برای نرها و ۱/۸ تا ۲ متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با شیر دریایی نیوزیلندی)

 

سرده‌ی فزون‌تاج‌ها Zalophus

 

شیر دریایی کالیفرنیا

نام: شیر دریایی کالیفرنیا California sea lion
نام علمی: Zalophus californianus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌ها و جزیره‌های غرب آمریکای شمالی (از جنوب شرقی آلاسکا تا مرکز مکزیک)
اندازه: وزن ۵۲۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۰۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲/۵ تا ۲/۷ متر برای نرها و ۲/۱ متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با شیر دریایی کالیفرنیا)

 

شیر دریایی گالاپاگوس

نام: شیر دریایی گالاپاگوس Galapagos sea lion
نام علمی: Zalophus wollebaeki
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس در غرب کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۵۰ کیلوگرم برای نرها و ۶۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲/۵ تا ۲/۷ متر برای نرها و ۱/۵ تا ۱/۷ متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با شیر دریایی گالاپاگوس)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده