جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی فکان گوش‌دار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی فکان گوش‌دار

خانواده‌ی فُکان گوش‌دار Otariidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سگ‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان فک‌های خزپوش و  شیرهای دریایی را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی فکان گوش‌دار در اقیانوس‌های آرام، اطلس و هند یافت می‌شوند. زیستگاه آنان در اقیانوس آرام تنها کرانه‌های آمریکای شمالی و جنوبی، کرانه‌های آسیای مرکزی و شمالی، کرانه‌های نیوزیلند و چندین جزیره‌ی دیگر است. در اقیانوس اطلس تنها در کرانه‌های آمریکای جنوبی و شماری جزیره و در اقیانوس هند نیز تنها در کرانه‌های جنوب غربی استرالیا و چند جزیره‌ی پیرامون آن زندگی می‌کنند. این جانوران سری گِرد همانند سر سگ، پوزه‌ای کم‌وبیش دراز، گوش‌های بیرونی کوچک و غُضروفی، دست و پایی باله‌مانند و پرده‌دار و دُمی کوتاه دارند. همچنین آنان بدنی باریک و کشیده با پوششی از خز دارند. بیشتر آنان در زیر پوست خود لایه‌ی کلفتی از چربی دارند که کار آن فراهم کردن انرژی و گرما برای شنا در آب‌های بسیار سرد است. این جانوران سبیل‌هایی بر روی چهره‌ی خود دارند که برای یافتن شکار در آب دریا به‌کار می‌روند.
فک‌ها پستاندارانی نیمه‌آبزی هستند و بیشتر زمان خودر را در دریا می‌گذرانند. آنان تنها برای استراحت، زایمان فرزندان و شیر دادن به خشکی می‌آیند. گونه‌های خانواده‌ی فکان گوش‌دار با بدن دوکی‌مانند و دست‌ها و پاهای باله‌مانند خود می‌توانند تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت شنا کنند. همچنین برخی از آنان می‌توانند بیشتر از ۷۰ دقیقه در زیر آب شنا کنند و تا ژرفای ۹۰۰ متری فرو روند. باله‌هایی جلویی فکان گوش‌دار بلندتر از باله‌های جلویی فکان بی‌گوش است. همچنین باله‌های پشتی آنان، رو به جلو خم می‌شوند. بنابراین فکان گوش‌دار می‌توانند با یاری دست و پای باله‌مانند خود در خشکی راه بروند و بدوند. فُک خزپوش گالاپاگوس با وزن ۶۴ کیلوگرم و درازای ۱۵۰ سانتی‌متر و شیر دریایی اشتلر با وزن ۴۵۰ تا ۱۱۲۰ کیلوگرم و درازای ۲۸۰ تا ۳۲۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی فُکان گوش‌دار به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۱۵ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی فکان خزپوش Arctocephalinae
سرده‌ی خرس‌سرها Arctocephalus

 

فُک خزپوش جنوبگان

نام: فُک خزپوش جنوبگان Antarctic fur seal
نام علمی: Arctocephalus gazella
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ی جورجیای جنوبی (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) (۹۵ درصد) و چندین جزیره‌ی زیرجنوبگانی دیگر در جنوب اقیانوس اطلس
اندازه: وزن ۱۳۳ کیلوگرم برای نرها و ۳۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۰۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۴۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۴ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Naturgucker.de
(آشنایی بیشتر با فُک خزپوش جنوبگان)

 

فُک خزپوش گوادالوپه

نام: فُک خزپوش گوادالوپه Guadalupe fur seal
نام علمی: Arctocephalus townsendi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌های شرقی جزیره‌ی گوادالوپ وابسته به ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی و شرق اقیانوس آرام
اندازه: وزن ۱۲۴ تا ۱۶۰ کیلوگرم برای نرها و ۵۰ تا ۵۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۱۹۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۴۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۳ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Chris Earley

 

فُک خزپوش خوآن فرناندز

نام: فُک خزپوش خوآن فرناندز Juan Fernandez fur seal
نام علمی: Arctocephalus philippii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گروه‌جزیره‌ی خوآن فرناندز و گروه‌جزیره‌ی دِسوِنتوراداس وابسته به کشور شیلی در غرب آمریکای جنوبی و شرق اقیانوس آرام
اندازه: وزن ۱۴۰ کیلوگرم برای نرها و ۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۱۵۰ تا ۲۰۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۴۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۳ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Héctor Gutiérrez Guzmán

 

فُک خزپوش گالاپاگوس

نام: فُک خزپوش گالاپاگوس Galapagos fur seal
نام علمی: Arctocephalus galapagoensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی و شرق اقیانوس آرام
اندازه: وزن ۶۴ کیلوگرم برای نرها و ۲۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۱۵۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۲۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۲ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: D Gordon E Robertson
(آشنایی بیشتر با فُک خزپوش گالاپاگوس)

 

فُک خزپوش قهوه‌ای

نام: فُک خزپوش قهوه‌ای Brown fur seal
نام علمی: Arctocephalus pusillus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: زیرگونه‌ی فک خزپوش آفریقای جنوبی در کرانه‌های کشورهای نامیبیا و آفریقای جنوبی در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا و زیرگونه‌ی فک خزپوش استرالیایی در کرانه‌ها و جزیره‌های جنوب شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۲۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۳۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۸۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۲ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Scott Macor
(آشنایی بیشتر با فُک خزپوش قهوه‌ای)

 

فُک خزپوش اُسترالِزی

نام: فُک خزپوش اُسترالِزی Australasian fur seal
نام علمی: Arctocephalus forsteri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌های کشور نیوزیلند و جنوب کشور استرالیا و جزیره‌های آن در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱۶۰ کیلوگرم برای نرها و ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۰۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۴ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Russellstreet
(آشنایی بیشتر با فُک خزپوش اُسترالِزی)

 

فُک خزپوش زیرجنوبگان

نام: فُک خزپوش زیرجنوبگان Subantarctic fur seal
نام علمی: Arctocephalus tropicalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌های شمال جنوبگان همچون گوف، آمستردام، پرینس ادوارد، کروزت و مک‌کواری در بخش‌های جنوبی اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس
اندازه: وزن ۱۶۰ کیلوگرم برای نرها و ۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۰۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۳ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Dave Johnston

 

فُک خزپوش آمریکای جنوبی

نام: فُک خزپوش آمریکای جنوبی South American fur seal
نام علمی: Arctocephalus australis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌ها و جزیره‌های جنوب غربی، جنوب و جنوب شرقی آمریکای جنوبی از جنوب پرو تا جنوب برزیل
اندازه: وزن ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم برای نرها و ۳۰ تا ۶۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۰۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۳ تا ۴ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Marc Baldwin

 

سرده‌ی زیباپوست‌ها Callorhinus

 

فُک خزپوش شمالی

نام: فُک خزپوش شمالی Northern fur seal
نام علمی: Callorhinus ursinus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌های پریبیلوف، گروه‌جزیره‌ی کوماندورسکی، گروه‌جزیره‌ی کوریل، جزیره‌های آلیوتی، جزیره‌های کانال و جزیره‌های فارالون در دریاهای ژاپن، اختسک و برینگ در شمال اقیانوس آرام و در کرانه‌های کشور روسیه در شرق قاره‌ی آسیا و کرانه‌های ایالت آلاسکا و کشورهای کانادا و آمریکا در غرب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۸۰ تا ۲۷۰ کیلوگرم برای نرها و ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۱۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۴ تا ۵ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Brad Dawson
(آشنایی بیشتر با فُک خزپوش شمالی)

 

زیرخانواده‌ی شیران دریایی Otariinae
سرده‌ی پهن‌پیشانی‌ها Eumetopias

 

شیر دریایی اشتلر

نام: شیر دریایی اشتلر Steller sea lion
نام علمی: Eumetopias jubatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ها و کرانه‌های کشورهای ژاپن و روسیه در شرق قاره‌ی آسیا و ایالت آلاسکا و کشورهای کانادا و آمریکا در غرب آمریکای شمالی در شمال اقیانوس آرام
اندازه: وزن ۴۵۰ تا ۱۱۲۰ کیلوگرم برای نرها و ۲۴۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۸۰ تا ۳۲۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۳۰ تا ۲۹۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۲ تا ۳ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Vancouverislandwhalewatch
(آشنایی بیشتر با شیر دریایی اشتلر)

 

سرده‌ی نوفک‌ها Neophoca

 

شیر دریایی استرالیایی

نام: شیر دریایی استرالیایی Australian sea lion
نام علمی: Neophoca cinerea
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌ها و جزیره‌های غرب و جنوب غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۳۰۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۰۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۵۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۸۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۳ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Ander Guinea
(آشنایی بیشتر با شیر دریایی استرالیایی)

 

سرده‌ی گوش‌دارها Otaria

 

شیر دریایی آمریکای جنوبی

نام: شیر دریایی آمریکای جنوبی South American sea lion
نام علمی: Otaria flavescens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌ها و جزیره‌های کشورهای برزیل، اروگوئه، آرژانتین، شیلی و پرو در جنوب شرقی، جنوب و غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۵۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۰۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۰۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۲ تا ۳ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Eric Henrique
(آشنایی بیشتر با شیر دریایی آمریکای جنوبی)

 

سرده‌ی خرس‌فک‌ها Phocarctos

 

شیر دریایی نیوزیلندی

نام: شیر دریایی نیوزیلندی New Zealand sea lion
نام علمی: Phocarctos hookeri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌ها و جزیره‌های جنوب کشور نیوزیلند به‌ویژه جزیره‌های اوکلند و جزیره‌های کمبل در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۳۲۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم برای نرها و ۹۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۴۰ تا ۳۵۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۸۰ تا ۲۰۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۳ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Mary Bomford
(آشنایی بیشتر با شیر دریایی نیوزیلندی)

 

سرده‌ی فزون‌تاج‌ها Zalophus

 

شیر دریایی کالیفرنیا

نام: شیر دریایی کالیفرنیا California sea lion
نام علمی: Zalophus californianus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌ها و جزیره‌های جنوب شرقی ایالت آلاسکا تا مرکز کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۵۲۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۰۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۵۰ تا ۲۷۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۴ تا ۵ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: -
(آشنایی بیشتر با شیر دریایی کالیفرنیا)

 

شیر دریایی گالاپاگوس

نام: شیر دریایی گالاپاگوس Galapagos sea lion
نام علمی: Zalophus wollebaeki
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی و شرق اقیانوس آرام
اندازه: وزن ۲۵۰ کیلوگرم برای نرها و ۶۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۵۰ تا ۲۷۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵۰ تا ۱۷۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۳ برابر سنگین‌ترند.)

نگاره: Charlene Wood
(آشنایی بیشتر با شیر دریایی گالاپاگوس)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده