جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر آفریقایی

نام: عقاب ماهی‌گیر آفریقایی African fish eagle
نام علمی: Haliaeetus vocifer
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: عقاب دریایی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها و چمن‌زارهای نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاها، دریاچه‌ها و رودهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ۱۶ تا ۲۴ سال
سن بلوغ: ۳ تا ۴ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۳ تخم (با ۴۲ تا ۴۵ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار ماهی همچون تیلاپیا، گربه‌ماهی، شُش‌ماهی و ماهی کفال، پرندگان به‌ویژه گونه‌های آبزی همانند مرغابی و فلامینگو، پستانداران کوچک، لاک‌پشت، قورباغه، همچنین لاشه‌ی جانوران و...
رنگ: قهوه‌ای شاه‌بلوطی تیره، با بال‌هایی سیاه، دارای سر، گردن، سینه و دُمی سفید رنگ، همچنین دارای چهره، نوک‌پایه و پاهایی زرد و چشمانی به رنگ قهوه‌ای تیره
اندازه: وزن ۲ تا ۲/۵ کیلوگرم برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۶ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۳ تا ۷۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲ تا ۲/۵ متر
ویژگی: عقاب ماهی‌گیر آفریقایی یا عقاب دریایی آفریقایی African sea eagle، پرنده‌ی ملی کشورهای نامیبیا و زامبیا، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۱/۲ متر و پهنای ۲ متر، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۱/۱ تا ۵ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر آفریقایی

 

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده