جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی مارماهیان آب شیرین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی مارماهیان آب شیرین

خانواده‌ی مارماهیان آب شیرین Anguillidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارماهی‌سانیان، از راسته‌ی مارماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان مارماهی‌های اروپایی، آمریکایی و غول‌پیکر را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی مارماهیان آب شیرین در آب‌های گرمسیری و معتدل سراسر جهان، به‌جر شرق اقیانوس آرام و جنوب اقیانوس اطلس زندگی می‌کنند. این ماهی‌ها کف‌زی و دریاکوچ یا دریارو هستند. آنان در رودهایی که با دریا پیوند دارند زندگی می‌کنند و برای تخم‌ریزی به اقیانوس‌ها کوچ می‌کنند. گونه‌های این خانواده در زندگانی خویش تنها یک بار زادآوری و تخم‌ریزی می‌کنند. آنان در زمان بلوغ به اقیانوس‌ها کوچ کرده و پس از تخم‌ریزی می‌میرند و لاروهای آنان در کوچی زمان‌بر به رودها بازمی‌گردند.
این جانوران بدنی دراز، استوانه‌ای، مارمانند و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان سری گوه‌ای، باله‌ی پشتی دراز و باله‌ی مخرجی کشیده دارند، ولی باله‌های شکمی ندارند. همچنین باله‌های پشتی، دُمی و مخرجی آنان به‌هم پیوسته است. این ماهی‌ها دهانی سخت و نیرومند دارند که بدون استخوان‌های آرواره‌ای و پیش‌آرواره‌ای است. روزنه‌های آبششی آنان بسیار دورتر از سرشان جای گرفته و با یک سرپوش آبششی کوچک پوشیده شده است.
مارماهی‌ها با موج‌دار کردن بدن‌شان و همچنین جنبش باله‌ی دُمی‌شان شنا می‌کنند. آنان می‌توانند با وارونه کردن این موج‌ها رو به عقب شنا کنند. بیشتر گونه‌های این خانواده در آب شیرین زندگی می‌کنند، ولی در میان آنان گونه‌های آب لب‌شور نیز یافت می‌شود. این ماهی‌ها می‌توانند در شوری‌های گوناگون زندگی کنند. مارماهی باله‌کوتاه با درازای ۱۳۰ سانتی‌متر و مارماهی خال‌دار غول‌پیکر با درازای ۲۰۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی مارماهیان آب شیرین به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۷ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی مارماهی‌های کوچرو Anguilla

 

مارماهی اروپایی

نام: مارماهی اروپایی European eel
نام علمی: Anguilla anguilla
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۷۰۰ متری آب‌های معتدل دریاهای بالتیک، سیاه و مدیترانه و اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای منطقه‌ی اسکاندیناوی در شمال قاره‌ی اروپا تا کشور مراکش در شمال غربی قاره‌ی آفریقا، همچنین رودهای ریزنده به دریاهای بالتیک و مدیترانه و شمال اقیانوس اطلس)
اندازه: وزن ۶/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۲۲ (بیشتر ۳۵) سانتی‌متر برای نرها و ۱۳۳ (بیشتر ۵۰) سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Erling Svensen
(آشنایی بیشتر با مارماهی اروپایی)

 

مارماهی باله‌کوتاه

نام: مارماهی باله‌کوتاه Short-finned eel
نام علمی: Anguilla australis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۰۰۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای استرالیا و نیوزیلند تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۷/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۳۰ (بیشتر ۴۵) سانتی‌متر برای نرها و ۱۰۶/۵ (بیشتر ۶۵) سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Lek Khauv

 

مارماهی باله‌بلند نیوزیلند

نام: مارماهی باله‌بلند نیوزیلند New Zealand longfin eel
نام علمی: Anguilla dieffenbachii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۲۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۸۵ (بیشتر ۶۰) سانتی‌متر برای نرها و ۱۵۶ (بیشتر ۱۰۰) سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alan Cressler

 

مارماهی ژاپنی

نام: مارماهی ژاپنی Japanese eel
نام علمی: Anguilla japonica
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۰۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای ژاپن، چین، کره‌ی شمالی، کره‌ی جنوبی، شمال فیلیپین و جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۱/۹ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۵۰ (بیشتر ۴۰) سانتی‌متر

نگاره: Tse Chung Yi

 

مارماهی خال‌دار غول‌پیکر

نام: مارماهی خال‌دار غول‌پیکر Giant mottled eel
نام علمی: Anguilla marmorata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۰۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۲۰/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۰۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: ffish.asia

 

مارماهی آمریکایی

نام: مارماهی آمریکایی American eel
نام علمی: Anguilla rostrata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۶۴ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شمالی غربی تا غرب مرکز اقیانوس اطلس (در کرانه‌های جزیره‌ی گرینلند در شمال شرقی آمریکای شمالی تا کشور ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی، همچنین رودهای ریزنده به اقیانوس اطلس همچون می‌سی‌سی‌پی، مینه‌سوتا و ویسکانسین)
اندازه: وزن ۷/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۵۲ (بیشتر ۵۰) سانتی‌متر برای نرها و ۱۲۲ (بیشتر ۵۰) سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Thefisherman
(آشنایی بیشتر با مارماهی آمریکایی)

 

مارماهی درازباله‌ی خال‌دار

نام: مارماهی درازباله‌ی خال‌دار Speckled longfin eel
نام علمی: Anguilla reinhardtii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۰۰۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های جزیره‌ی گینه‌ی نو، شرق استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۲۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۶۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Boogan_Boy

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده