جانوران مهره‌دار - ماهیان: مارماهی آمریکایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: مارماهی آمریکایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: مارماهی آمریکایی

نام: مارماهی آمریکایی American eel
نام علمی: Anguilla rostrata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: مارماهی‌سانان
زیرراسته: مارماهی‌سانیان
خانواده: مارماهیان آب شیرین
سرده: مارماهی‌های کوچرو
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی دانین (۶۵/۵ تا ۶۱/۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۶۴ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شمالی غربی تا غرب مرکز اقیانوس اطلس (در کرانه‌های جزیره‌ی گرینلند در شمال شرقی آمریکای شمالی تا کشور ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی، همچنین رودهای ریزنده به اقیانوس اطلس همچون می‌سی‌سی‌پی، مینه‌سوتا و ویسکانسین)
زندگانی: ۱۵ تا ۲۰ سال (دربند ۵۰ سال)
سن بلوغ: نرها ۵ تا ۱۵ سالگی، ماده‌ها ۱۲ تا ۲۳ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۰/۵ تا ۸/۵ میلیون تخم، با یک هفته زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها در رودهایی که با دریا پیوند دارند زندگی می‌کنند و برای تخم‌ریزی به اقیانوس‌ها کوچ می‌کنند. آنان در زندگانی خویش تنها یک بار زادآوری و تخم‌ریزی می‌کنند. این ماهی‌ها در زمان بلوغ به اقیانوس‌ها کوچ کرده و پس از تخم‌ریزی می‌میرند و لاروهای آنان در کوچی زمان‌بر به رودها بازمی‌گردند.)
خوراک: شکار بی‌مهرگان همچون نرم‌تنان، سخت‌پوستان و لارو حشرات، ماهی‌های کوچک، قورباغه و...
شکارگران: آدمی، عقاب سرسفید، کاکایی‌ها، غازها و ماهی‌های درنده
رنگ: قهوه‌ای تیره و خاکستری در پشت و نقره‌ای تا سفید در شکم
اندازه: وزن ۷/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۵۲ (بیشتر ۵۰) سانتی‌متر برای نرها و ۱۲۲ (بیشتر ۵۰) سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: مارماهی آمریکایی جانوری کف‌زی، شب‌زی و تنهازیست، دارای بدنی دراز، استوانه‌ای، مارمانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای سری گوه‌ای، باله‌های پشتی، دُمی و مخرجی به‌هم پیوسته و بدون باله‌های شکمی، دارای دهانی سخت و نیرومند و بدون استخوان‌های آرواره‌ای و پیش‌آرواره‌ای و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase - a-z-animals
نگاره: Thefisherman - Sean Landsman

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده