​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: مارماهی اروپایی

نام: مارماهی اروپایی European eel
نام علمی: Anguilla anguilla
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: مارماهی‌سانان
زیرراسته: مارماهی
خانواده: مارماهی مهاجر
سرده: Anguilla
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پالئوسن (۶۵/۵ تا ۵۵/۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۷۰۰ متری آب‌های معتدل اقیانوس اطلس و دریاهای مدیترانه و سیاه
زندگانی: ۸۵ سال
سن بلوغ: نرها ۶ تا ۱۲ سالگی، ماده‌ها ۹ تا ۲۰ سالگی
زادآوری: ۱/۳ تا ۱/۵ میلیون تخم (ماهی اروپایی تنها یک بار در زندگی زادآوری می‌کند و سپس می‌میرد)
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، ماهیان، لاشه‌ی ماهیان و...
رنگ: سیاه تا سبز تیره در پشت و زرد تا سفید در شکم
اندازه: وزن ۶/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۲۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۳۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: مارماهی اروپایی جانوری تنهازیست، دارای بدنی دراز و پوشیده از پولک و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: مارماهی اروپایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: مارماهی اروپایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: مارماهی اروپایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: مارماهی اروپایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: مارماهی اروپایی

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده