جانوران مهره‌دار - ماهیان: مارماهی اروپایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: مارماهی اروپایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: مارماهی اروپایی

نام: مارماهی اروپایی European eel
نام علمی: Anguilla anguilla
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: مارماهی‌سانان
زیرراسته: مارماهی‌سانیان
خانواده: مارماهیان آب شیرین
سرده: مارماهی‌های کوچرو
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی دانین (۶۵/۵ تا ۶۱/۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۷۰۰ متری آب‌های معتدل دریاهای بالتیک، سیاه و مدیترانه و اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای منطقه‌ی اسکاندیناوی در شمال قاره‌ی اروپا تا کشور مراکش در شمال غربی قاره‌ی آفریقا، همچنین رودهای ریزنده به دریاهای بالتیک و مدیترانه و شمال اقیانوس اطلس)
زندگانی: ۲۳ سال (بیشینه ۸۵ سال) (دربند ۵۵ سال)
سن بلوغ: نرها ۶ تا ۱۲ سالگی، ماده‌ها ۹ تا ۲۰ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۲ تا ۱۰ میلیون تخم، با یک هفته زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها در رودهایی که با دریا پیوند دارند زندگی می‌کنند و برای تخم‌ریزی به اقیانوس‌ها کوچ می‌کنند. آنان در زندگانی خویش تنها یک بار زادآوری و تخم‌ریزی می‌کنند. این ماهی‌ها در زمان بلوغ به اقیانوس‌ها کوچ کرده و پس از تخم‌ریزی می‌میرند و لاروهای آنان در کوچی زمان‌بر به رودها بازمی‌گردند.)
خوراک: شکار بی‌مهرگان همچون نرم‌تنان، سخت‌پوستان و لارو حشرات، ماهی‌های کوچک، همچنین لاشه‌ی ماهی‌ها
شکارگران: آدمی، حواصیل‌ها، باکلان‌ها و ماهی‌های درنده
رنگ: سیاه تا سبز تیره در پشت و زرد تا سفید در شکم
اندازه: وزن ۶/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۲۲ (بیشتر ۳۵) سانتی‌متر برای نرها و ۱۳۳ (بیشتر ۵۰) سانتی‌متر برای ماده‌ها
درباره‌ی جانور: مارماهی اروپایی جانوری شب‌زی و کف‌زی است. همچنین این مارماهی به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی دراز، استوانه‌ای، مارمانند و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان باله‌های پشتی، دُمی و مخرجی به‌هم پیوسته دارند، ولی باله‌های شکمی ندارند. مارماهی‌های اروپایی سری گوه‌ای و دهانی سخت و نیرومند دارند که بدون استخوان‌های آرواره‌ای و پیش‌آرواره‌ای است. روزنه‌های آبششی آنان بسیار دورتر از سرشان جای گرفته و با یک سرپوش آبششی کوچک پوشیده شده‌اند. مارماهی‌های اروپایی با موج‌دار کردن بدن‌شان و همچنین جنبش باله‌ی دُمی‌شان شنا می‌کنند. آنان می‌توانند با وارونه کردن این موج‌ها رو به عقب شنا کنند.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
نگاره: Erling Svensen - Wild Journeys

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده