جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های سرجعبه‌ای (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های سرجعبه‌ای (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های سرجعبه‌ای Pyxicephalidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های سرجعبه‌ای می‌پردازد با ۱۹ گونه (از ۳۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Cacosterninae
سرده‌ی Natalobatrachus

 

قورباغه‌ی شیرجه‌رو ناتال

نام: قورباغه‌ی شیرجه‌رو ناتال Natal diving frog
نام علمی: Natalobatrachus bonebergi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل و رودهای استان‌های کِیپ شرقی و کوازولو-ناتال در جنوب شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tyrone James Ping

 

سرده‌ی قورباغه‌های دورگه Nothophryne

 

قورباغه‌ی کوهستانی برودلی

نام: قورباغه‌ی کوهستانی برودلی Broadley's mountain frog
نام علمی: Nothophryne broadleyi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی چمن‌زارها و جنگل‌های کوهستانی جنوب کشور مالاوی و شمال موزامبیک در جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Werner Conradie

 

قورباغه‌ی کوهستانی کیریِمباش

نام: قورباغه‌ی کوهستانی کیریِمباش Quirimbas mountain frog
نام علمی: Nothophryne unilurio
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال شرقی استان کابو دلگادو در شمال کشور موزامبیک در جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۱/۹ سانتی‌متر

نگاره: Harith011

 

سرده‌ی Poyntonia

 

قورباغه‌ی مرداب دماغه

نام: قورباغه‌ی مرداب دماغه Cape marsh frog
نام علمی: Poyntonia paludicola
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای جنوب غربی استان کِیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

سرده‌ی قورباغه‌های جویباری Strongylopus

 

قورباغه‌ی جویباری نواری

نام: قورباغه‌ی جویباری نواری Banded stream frog
نام علمی: Strongylopus bonaespei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی استان کِیپ غربی و جنوب غربی استان کِیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۷ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

قورباغه‌ی جویباری راه‌راه

نام: قورباغه‌ی جویباری راه‌راه Striped stream frog
نام علمی: Strongylopus fasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و چمن‌زارهای کشورهای آفریقای جنوبی، لسوتو، موزامبیک، سوازیلند، زامبیا و زیمبابوه در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

قورباغه‌ی جویباری فیلِبورن

نام: قورباغه‌ی جویباری فیلِبورن Fuelleborn's stream frog
نام علمی: Strongylopus fuelleborni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای کوهستانی کشورهای مالاوی، تانزانیا و شمال شرقی زامبیا در جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Conradie W

 

قورباغه‌ی جویباری خاکستری

نام: قورباغه‌ی جویباری خاکستری Gray's stream frog
نام علمی: Strongylopus grayii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، خلنگزارها، توده‌های درختی، گرم‌دشت‌ها و چمن‌زارهای کشورهای آفریقای جنوبی، لسوتو، سوازیلند، جنوب بوتسوانا و جنوب نامیبیا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۵ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

سرده‌ی قورباغه‌های شنی Tomopterna

 

قورباغه‌ی شنی معمولی

نام: قورباغه‌ی شنی معمولی Common sand frog
نام علمی: Tomopterna cryptotis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، چمن‌زارها و منطقه‌های نیمه‌بیابانی زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۵/۱ سانتی‌متر

نگاره: Alberto Sanchez Vialas

 

قورباغه‌ی شنی دِلالاند

نام: قورباغه‌ی شنی دِلالاند Delalande's sand frog
نام علمی: Tomopterna delalandii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: خلنگزارها، درختچه‌زارها، کشت‌زارها و آبگیرهای غرب و جنوب کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Nick Evans

 

قورباغه‌ی شنی نوکینگ

نام: قورباغه‌ی شنی نوکینگ Knocking sand frog
نام علمی: Tomopterna krugerensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و چمن‌زارهای آب‌گرفته‌ی جنوب کشور آنگولا، نامیبیا، بوتسوانا، جنوب زیمبابوه، جنوب موزامبیک، شمال آفریقای جنوبی و اسواتینی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nick Evans

 

قورباغه‌ی شنی مرمرین

نام: قورباغه‌ی شنی مرمرین Marbled sand frog
نام علمی: Tomopterna marmorata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک و نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، چراگاه‌ها، منطقه‌های ذخیره‌ی آب و آبگیرهای کشورهای بوتسوانا، کنیا، مالاوی، موزامبیک، آفریقای جنوبی، زامبیا و زیمبابوه در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Courtney Hundermark

 

قورباغه‌ی شنی ناتال

نام: قورباغه‌ی شنی ناتال Natal sand frog
نام علمی: Tomopterna natalensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارها، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کشت‌زارها و چراگاه‌های کشورهای موزامبیک، آفریقای جنوبی و اسواتینی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Bernard DUPONT

 

قورباغه‌ی شنی تَندی

نام: قورباغه‌ی شنی تَندی Tandy's sand frog
نام علمی: Tomopterna tandyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، چمن‌زارها، زمین‌های بوته‌ای و کشت‌زارهای کشورهای آفریقای جنوبی، آنگولا، بوتسوانا، کنیا، نامیبیا و تانزانیا در شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Courtney Hundermark

 

قورباغه‌ی شنی زبر

نام: قورباغه‌ی شنی زبر Rough sand frog
نام علمی: Tomopterna tuberculosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک و مرداب‌های آب شیرین کشورهای آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، نامیبیا، تانزانیا، زامبیا و زیمبابوه در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Bart Wursten

 

زیرخانواده‌ی Pyxicephalinae
سرده‌ی قورباغه‌های گوی‌مانند Aubria

 

قورباغه‌ی گوی‌مانند ماساکو

نام: قورباغه‌ی گوی‌مانند ماساکو Masako ball frog
نام علمی: Aubria masako
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، باتلاق‌ها و مرداب‌های جنوب شرقی کشور کامرون، شرق گابن، جنوب غربی جمهوری آفریقای مرکزی، شمال جمهوری کنگو و شمال شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ تا ۷/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Konrad Mebert

 

قورباغه‌ی گوی‌مانند قهوه‌ای

نام: قورباغه‌ی گوی‌مانند قهوه‌ای Brown ball frog
نام علمی: Aubria subsigillata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، باتلاق‌ها و مرداب‌های جنوب غربی کشور کامرون، غرب گابن، گینه‌ی استوایی، گینه، لیبریا، ساحل عاج، غنا و نیجریه در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ تا ۸/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۶ تا ۹/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Daniel Portik

 

سرده‌ی سرجعبه‌ای‌ها Pyxicephalus

 

گاوغوک آفریقایی

نام: گاوغوک آفریقایی African bullfrog
نام علمی: Pyxicephalus adspersus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک و خشک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و کانال‌های کشورهای آنگولا، بوتسوانا، کنیا، مالاوی، موزامبیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی، تانزانیا، اوگاندا، زامبیا و زیمبابوه در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱/۴ کیلوگرم برای نرها (ماده‌ها نیمی از وزن نرها را دارند.)، بدن به درازای ۲۴/۵ سانتی‌متر (ماده‌ها بسیار کوچک‌ترند.)

نگاره: Nick Evans
(آشنایی بیشتر با گاوغوک آفریقایی)

 

گاوغوک پیتِر

نام: گاوغوک پیتِر Peter's bullfrog
نام علمی: Pyxicephalus edulis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای آب‌گرفته و منطقه‌های باز مردابی کشورهای آنگولا، بنین، بوتسوانا، بورکینافاسو، چاد، کنیا، مالاوی، مالی، موریتانی، موزامبیک، نیجریه، تانزانیا، زامبیا و زیمبابوه در غرب و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۸/۳ تا ۱۲ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۵ تا ۱۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها (ماده‌ها نیمی از وزن نرها را دارند.)

نگاره: Tyrone James Ping
(آشنایی بیشتر با گاوغوک پیتِر)

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های سرجعبه‌ای (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده