جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر اوئیتا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر اوئیتا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر اوئیتا

نام: سمندر اوئیتا Oita salamander
نام علمی: Hynobius dunni
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: دم‌دارسانان
زیرراسته: سمندرسانیان بدوی
خانواده: سمندران آسیایی
سرده: سمندرهای آسیایی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها، مرداب‌های آب شیرین و زمین‌های آب‌گرفته‌ی استان کوچی در جزیره‌ی شیکوکو و استان‌های اوئیتا، کوماموتو و میازاکی در جزیره‌ی کیوشو در غرب کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۱۶ سال
سن بلوغ: ۳ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۸۷ تا ۱۴۳ تخم، با ۵ تا ۷ هفته زمان ماندن در تخم، دگردیسی از لاروی به بزرگسالی ۳ تا ۶ ماه
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون کرم، لارو مگس، عنکبوت، لارو پشه، خرخاکی، هزارپا و...
شکارگران: ناشناخته
رنگ: خاکستری گراینده به سبز یا قهوه‌ای گراینده به زرد با خال‌های سیاه در پشت و خاکستری گراینده به آبی در شکم
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ تا ۸ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه (بدن به درازای ۱۰ تا ۱۶ سانتی‌متر)
ویژگی: سمندر اوئیتا جانوری تنهازیست، خشکی‌زی و شب‌زی، دارای بدنی باریک و دراز با ۱۱ تا ۱۳ شیار دنده‌ای یا پهلویی، همچنین دارای دُمی بلند و پاهایی کوتاه، دارای ۴ انگشت در دست‌ها و ۵ انگشت در پاها، توانمند به بازسازی اندام آسیب‌دیده یا جدا شده‌ی بدن و...
بن‌مایگان: wikipedia
نگاره: Sebastian Voitel - Sebastian Voitel

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده