جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر اوئیتا

نام: سمندر اوئیتا Oita salamander
نام علمی: Hynobius dunni
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: سمندر
زیرراسته: سمندرهای بدوی
خانواده: سمندرهای آسیایی
سرده: Hynobius
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، رودها و مرداب‌های غرب کشور ژاپن
زندگانی: ۱۶ سال
سن بلوغ: ۳ سالگی
زادآوری: ۸۰ تا ۱۴۰ تخم
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون کرم، عنکبوت، پشه، خرخاکی، هزارپا و...
رنگ: خاکستری گراینده به سبز یا قهوه‌ای گراینده به زرد با لکه‌های سیاه
اندازه: سر و بدن به درازای ۶ تا ۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴ تا ۸ سانتی‌متر
ویژگی: سمندر اوئیتا جانوری به‌ریخت مارمولک، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی نرم، لیز و نمناک، توانمند به بازسازی اندام آسیب‌دیده یا جدا شده‌ی بدن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر اوئیتا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر اوئیتا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر اوئیتا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر اوئیتا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر اوئیتا

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده