​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: دست‌ماهی خال‌دار

دست‌ماهی خال‌دار جانوری تنهازیست، دارای پوستی نرم، بدون پولک و پوشیده با خارهای کوچک، همچنین دارای باله‌هایی پامانند یا دست‌مانند برای راه رفتن یا جهیدن (همچون قورباغه) در بستر اقیانوس، دارای تله‌ای برای شکار
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی کور

کوسه‌ی کور کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای سری پهن و بدنی پوشیده از پولک، توانمند در بویایی و بینایی، دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سنجاب‌ماهی چشم‌درشت

سنجاب‌ماهی چشم‌درشت جانوری گروه‌زیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای چشمانی درشت و دهانی کوچک، به رنگ سرخ در پشت، نارنجی در شکم و صورتی-نقره‌ای در پهلوها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کاس‌ماهی

کاس‌ماهی جانوری گروه‌زیست در دسته‌هایی بزرگ، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای چشمانی درشت، پوزه‌ای دراز و دهانی کوچک، به رنگ نارنجی گراینده به سرخ
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سوزن‌ماهی

سوزن‌ماهی جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی دراز، فشرده و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی بزرگ و آرواره‌هایی بسیار کشیده همانند منقار با دندان‌هایی ریز و بسیار تیز
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تازی‌ماهی

تازی‌ماهی یا سوزن‌ماهی تمساح crocodile needlefish، جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی دراز، استوانه‌ای و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی بزرگ و آرواره‌هایی بسیار کشیده
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کاردماهی شبح سیاه

کاردماهی شبح سیاه، جانوری شب‌زی و تنهازیست، دارای بدنی باریک و دراز، همچنین دارای باله‌ی زیرین دراز (با موج‌دار کردن این باله، وارونه و رو به عقب شنا می‌کند.)، دارای چشمانی کوچک و کم‌توان در بینایی
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی باله‌سیاه

کوسه‌ی باله‌سیاه کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی تیره

کوسه‌ی تیره کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر
دنباله‌ی نوشته