​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی پیکاسو

فریباماهی پیکاسو جانوری تنهازیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهان و چشمانی کوچک و خاری تیز در باله‌ی پشتی (برای دفاع)، به رنگ زیتونی در پشت و سفید در شکم
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی پیکاسو عربی

فریباماهی پیکاسو عربی تنهازیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهان و چشمانی کوچک و خاری تیز در باله‌ی پشتی (برای دفاع)، به رنگ قهوه‌ای گراینده به زرد در پشت و سفید در شکم
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی آب‌سنگ

فریباماهی آب‌سنگ ماهی رسمی ایالت هاوایی آمریکا، جانوری تنهازیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهان و چشمانی کوچک و خاری تیز در باله‌ی پشتی (برای دفاع)، به رنگ نارنجی یا قهوه‌ای در پشت و سفید در شکم
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی بومرنگ

فریباماهی بومرنگ یا فریباماهی داسی جانوری تنهازیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهان و چشمانی کوچک و خاری تیز در باله‌ی پشتی (برای دفاع)، به رنگ ماسه‌ای یا سبز زیتونی در پشت و سفید در شکم
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: فریباماهی نیمه‌ماه

فریباماهی نیمه‌ماه جانوری تنهازیست، دارای بدنی فشرده، لوزی‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهان و چشمانی کوچک و خاری تیز در باله‌ی پشتی (برای دفاع)، به رنگ‌های گوناگون ولی بیشتر قهوه‌ای
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شیپورماهی چینی

شیپورماهی چینی جانوری تنهازیست، بیشتر شناگری عمودی، دارای بدنی دراز و پوشیده از پولک، همچنین دارای پوزه‌ای دراز و لوله‌ای‌مانند و دهانی کوچک و رو به بالا، توانا به پنهان‌سازی بدن با دگرگون کردن رنگ آن (برابر با پیرامون خود)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شیپورماهی اطلسی

شیپورماهی اطلسی جانوری تنهازیست، بیشتر شناگری عمودی، دارای بدنی دراز و پوشیده از پولک، همچنین دارای پوزه‌ای دراز و لوله‌ای‌مانند و دهانی کوچک و رو به بالا، توانا به پنهان‌سازی بدن با دگرگون کردن رنگ آن (برابر با پیرامون خود)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شیپورماهی

شیپورماهی یا شیپورماهی اطلسی غربی West Atlantic trumpetfish جانوری تنهازیست، بیشتر شناگری عمودی، دارای بدنی دراز و پوشیده از پولک، همچنین دارای پوزه‌ای دراز و لوله‌ای‌مانند و دهانی کوچک و رو به بالا
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گربه‌ماهی آفتابی

گربه‌ماهی آفتابی یا گربه‌ماهی زرد Yellow catfish دارای بدنی دراز و کشیده و بدون پولک، همچنین دارای چشمانی درشت و سبیلک‌هایی در پیرامون دهان، به رنگ زرد در پشت و سفید در شکم، با لکه‌ای سیاه بر روی شانه
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سیمین‌پهلوی کالیفرنیا

سیمین‌پهلوی کالیفرنیا دارای بدنی باریک، دراز و پوشیده از پولک، همچنین دارای چشمانی درشت و باله‌ی دُمی چنگال‌مانند و دو شاخه شده، به رنگ خاکستری-سبز در پشت و نقره‌ای در شکم، بدن به درازای ۱۹ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته