مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

نام: مجموعه‌ی سن لوچیو San Leucio Complex
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
کاخ پادشاهی سده‌ی هجدهمی کازرتا و پارک آن، آب‌گذر وانویتلی و مجموعه‌ی سن لوچیو
18th-Century Royal Palace at Caserta with the Park, the Aqueduct of Vanvitelli, and the San Leucio Complex
(مجموعه‌ی سن لوچیو به‌عنوان بخشی از «کاخ پادشاهی سده‌ی هجدهمی کازرتا و پارک آن، آب‌گذر وانویتلی و مجموعه‌ی سن لوچیو»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۷
شماره‌ی ثبت: ۵۴۹
کشور: ایتالیا
جایگاه: شهر کازرتا، استان کازرتا
گستره: ۸۷/۳۷ هکتار (به‌همراه کاخ کازرتا و آب‌گذر وانویتلی)
گستره: ۱۶۸۷۱ متر مربع (تنها مجموعه‌ی سن لوچیو)
ساخت: ۱۷۷۸ میلادی
به فرمان: فردیناند چهارم پادشاه ناپل
معمار: فرانچسکو کولچینی ایتالیایی
درباره‌ی میراث: مجموعه‌ی سن لوچیو در ۳/۵ کیلومتری شمال غربی شهر کازرتا جای گرفته و در گذشته جایگاه کارخانه‌ی تولید ابریشم بوده است. این مجموعه دربرگیرنده‌ی موزه‌ی ابریشم، کارگاه‌های بافندگی قدیمی و ابزار کارخانه‌ی ابریشم است. نمای مجموعه‌ی سن لوچیو ۳۵۴ متر است و دروازه‌ای به‌نام «تاق بوربون» با بلندای ۱۳ و پهنای ۹ متر دارد.
پس از راه‌اندازی کارخانه‌ی تولید ابریشم در سال ۱۷۷۸، دهکده‌ی سن لوچیو برای زندگی کارگران کارخانه ساخته شد. فردیناند چهارم پادشاه ناپل، جوانان را برای یادگیری کار به کشور فرانسه می‌فرستاد. کارخانه‌ی ابریشم سن لوچیو دستگاه‌های بافندگی نوین و به‌روزی داشت و ابریشم تولید شده در آن، بسیار باارزش بود. به‌گونه‌ای که ابریشم آن به سراسر اروپا فرستاده می‌شد. امروزه نیز می‌توان پارچه‌های ابریشمی سن لوچیو را در واتیکان و کاخ باکینگهام بریتانیا پیدا کرد.

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: Impagine.it

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

ساختمان‌های مجموعه - نگاره‌ی ۲: Save Industrial Heritage

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

ساختمان‌های مجموعه - نگاره‌ی ۳: Giovanni Vastano

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

تاق بوربون - نگاره‌ی ۴: Giancrigiancri

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

از ساختمان‌های مجموعه - نگاره‌ی ۵: Ottavio Beccegato

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

از ساختمان‌های مجموعه - نگاره‌ی ۶: Save Industrial Heritage

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

راه‌پله‌ی مجموعه - نگاره‌ی ۷: Adalberto Vastano

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

کاخ بلودره - نگاره‌ی ۸: Adalberto Vastano

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

کلیسای سانتا ماریا - نگاره‌ی ۹: Giovanni Vastano

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

تندیس قدیس مسیحی سن لوچیو (لئوچوس بریندیسی) - نگاره‌ی ۱۰: Giovanni Vastano

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

حوضی با تندیس‌های فواره‌ی آن - نگاره‌ی ۱۱: Viviana Sorbino

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

آبخوری سنگی - نگاره‌ی ۱۲: Giovanni Vastano

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

کارگاه بافندگی ابریشم - نگاره‌ی ۱۳: -

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

کارگاه بافندگی ابریشم - نگاره‌ی ۱۴: 6franc6

 

مجموعه‌ی سن لوچیو - میراث ایتالیا

ابزار بافندگی ابریشم - نگاره‌ی ۱۵: 6franc6

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده