آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نام: آب‌گذر وانویتلی Aqueduct of Vanvitelli
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
کاخ پادشاهی سده‌ی هجدهمی کازرتا و پارک آن، آب‌گذر وانویتلی و مجموعه‌ی سن لوچیو
18th-Century Royal Palace at Caserta with the Park, the Aqueduct of Vanvitelli, and the San Leucio Complex
(آب‌گذر وانویتلی به‌عنوان بخشی از «کاخ پادشاهی سده‌ی هجدهمی کازرتا و پارک آن، آب‌گذر وانویتلی و مجموعه‌ی سن لوچیو»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۷
شماره‌ی ثبت: ۵۴۹
کشور: ایتالیا
جایگاه: استان بنونتو و استان کازرتا
گستره: ۸۷/۳۷ هکتار (به‌همراه کاخ کازرتا و مجموعه‌ی سن لوچیو)
ساخت: ۱۷۵۳ تا ۱۷۶۲ میلادی
به فرمان: چارلز هفتم پادشاه ناپل (یا همان: کارلوس سوم پادشاه اسپانیا)
معمار: لوئیجی وانویتلی ایتالیایی
شیوه‌ی معماری: آب‌گذرهای روم باستان 
درباره‌ی میراث: آب‌گذر وانویتلی یا آب‌گذر کارولین، آب‌گذری ۳۸ کیلومتری‌ست که برای فراهم کردن آب کاخ پادشاهی کازرتا و مجموعه‌ی سن لیوچو، در منطقه‌ی بوچیانو ساخته شد. این آب‌گذر که بیشتر آن از زیر زمین می‌گذرد، آب چشمه‌های «فیتزو» در کوهپایه‌های «تابورنو» در استان «بنونتو» را به کاخ پادشاهی کازرتا و مجموعه‌ی سن لیوچو می‌رساند.
برجسته‌ترین بخش آب‌گذر وانویتلی، سازه‌ای از جنس «توفا» یا «پوک‌سنگ» است که در شهرستان «واله دی مادالونی» جای گرفته و پیوند دهنده‌ی مونته لونگانو در شرق به مونته گارزانو در غرب است. این سازه ۵۲۹ متر درازا و ۵۵/۸ متر بلندا دارد و در ۳ ردیف و ۶۷ تاق بر روی ۴۴ ستون ساخته شده است.

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: Reggiadicaserta.cultura.gov

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۲: Dronarium

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمایی از پل - نگاره‌ی ۳: Jamme

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمایی از پل - نگاره‌ی ۴: Ottavio Beccegato

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمایی از پل - نگاره‌ی ۵: Reggiadicaserta.cultura.gov

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمایی از پل - نگاره‌ی ۶: Reggiadicaserta.cultura.gov

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمایی از پل - نگاره‌ی ۷: -

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمایی از پل - نگاره‌ی ۸: Ottavio Beccegato

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمایی از پل - نگاره‌ی ۹: Ottavio Beccegato

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمایی از پل - نگاره‌ی ۱۰: -

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمایی از پل - نگاره‌ی ۱۱: Ottavio Beccegato

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمای روی پل - نگاره‌ی ۱۲: ElfQrin

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمای روی پل - نگاره‌ی ۱۳: ElfQrin

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

نمای روی پل - نگاره‌ی ۱۴: Bob

 

آب‌گذر وانویتلی - میراث ایتالیا

راه‌روی میان تاق‌های پل - نگاره‌ی ۱۵: Giuseppe Vaiano

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۶ مشارکت کننده