جانوران مهره‌دار - پستانداران: فک خزپوش جنوبگان

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فک خزپوش جنوبگان

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فک خزپوش جنوبگان

نام: فُک خزپوش جنوبگان Antarctic fur seal
نام علمی: Arctocephalus gazella
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌سانیان
خانواده: فکان گوش‌دار
زیرخانواده: فکان خزپوش
سرده: خرس‌سرها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)

زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جزیره‌ی جورجیای جنوبی (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) (۹۵ درصد) و چندین جزیره‌ی زیرجنوبگانی دیگر در جنوب اقیانوس اطلس
زندگانی: ۲۰ تا ۲۵ سال
سن بلوغ: ۳ تا ۴ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ نوزاد، با ۱۱ تا ۱۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان (نزدیک به ۷۵ درصد) همچون فانوس‌ماهی‌ها، یخ‌ماهی‌های روغنی، چارگوش‌ماهی‌ها و پرتوماهی‌ها، شکار سخت‌پوستان کوچک همچون کریل جنوبگان، ماهی مرکب، شاه‌پنگوئن، پنگوئن جنتو، پنگوئن صخره‌پر جنوبی، پنگوئن ماکارونی و...
شکارگران: فک پلنگی، شیر دریایی نیوزیلندی، نهنگ قاتل و کوسه‌ها
رنگ: قهوه‌ای گراینده به خاکستری، نرها دارای چهره‌ای به‌رنگ خاکستری تیره و ماده‌ها به‌رنگ سفید تا خاکستری
اندازه: وزن ۱۳۳ کیلوگرم برای نرها و ۳۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۰۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۴۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۴ برابر سنگین‌ترند.)
ویژگی: فُک خزپوش جنوبگان جانوری گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند، دارای سری گِرد همانند سر سگ، چشمانی درشت، پوزه‌ای کم‌وبیش دراز و گوش‌های بیرونی کوچک و غُضروفی، همچنین دارای دُمی کوتاه و دست و پایی باله‌مانند و پرده‌دار (این جانور می‌تواند با باله‌های خود بر روی زمین به آسانی راه برود و با سرعت ۲۰ کیلومتر بر ساعت بدود.)، دارای بینایی و شنوایی بسیار خوب، همچنین دارای سبیل‌هایی به درازای ۳۵ تا ۵۰ سانتی‌متر برای یافتن خوراک در دریا، شناگری توانا با توانایی فرو رفتن تا ژرفای ۳۵۰ متری برای نرها و ۲۱۰ متری برای ماده‌ها، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۲۲ تا ۶۰ متر مربع و...
بن‌مایگان: wikipedia - wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: Naturgucker.de - Naturgucker.de

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده