جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگچه‌ی معمولی

نام: خدنگچه‌ی معمولی Common kusimanse
نام علمی: Crossarchus obscurus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: خدنگان
سرده: خدنگچه
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های جنگلی نزدیک به آب در کشورهای غنا، ساحل عاج، بنین، لیبریا و سیرالئون در غرب آفریقا
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۹ تا ۱۰ سال)
سن بلوغ: ۹ تا ۱۲ ماهگی
زادآوری: ۲ تا ۴ نوزاد (با ۵۶ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری ولی بیشتر شکار بی‌مهرگان و حشرات، همچنین شکار جوندگان و خزندگان کوچک، خرچنگ آب شیرین، همچنین میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به سرخ
اندازه: وزن ۴۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم، سر و بدن به درازای ۳۰ تا ۳۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ تا ۲۱ سانتی‌متر
ویژگی: خَدَنگچه‌ی معمولی یا خدنگچه‌ی بینی‌دراز Long-nosed kusimanse، جانوری به‌ریخت راسو، همچنین جانوری زمینی، روزگرد و گروه‌زیست با ۱۰ تا ۲۰ خدنگ در هر دسته، دارای پاها و گوش‌هایی کوتاه و ناخن‌هایی بلند، همچنین دارای دُمی بلند و پوزه‌ای کشیده و نوک‌تیز، جانوری بسیار چابک و پُرشتاب، با توانایی بالا رفتن از درختان و ایستادن بر روی دو پا، دارای بدنی آسیب‌ناپذیر در برابر زهر مار (زهر مار توان چسبیدن به گیرنده‌های استیل‌کولین سیستم عصبی خدنگ را ندارد و نمی‌تواند به آن آسیب برساند. برخی نیز بر این باورند که خدنگ در برابر زهر مار آسیب‌پذیر است و تنها با پرش‌ها و تکنیک‌های پُرشتاب خود می‌تواند مار را از پا درآورد.) و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگچه‌ی معمولی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگچه‌ی معمولی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگچه‌ی معمولی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگچه‌ی معمولی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگچه‌ی معمولی

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده