​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب تاج‌دار

نام: عقاب تاج‌دار Crowned eagle
نام علمی: Stephanoaetus coronatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: قوش‌سانان
خانواده: قوشیان
سرده: عقاب‌های تاج‌دار
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: کشورهای شرقی زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: نزدیک به ۱۵ سال
زادآوری: ۱ تا ۲ تخم (با ۴۹ روز خوابیدن روی تخم)
خوراک: شکار سم‌داران کوچک همچون غزالک و موش‌گوزن، پرندگان، میمون، خرگوش، موش، مار، مارمولک و...
ویژگی: عُقاب تاج‌دار یا عقاب تاج‌دار آفریقایی African crowned eagle، با وزن ۲/۵ تا ۴/۱ کیلوگرم برای نرها و ۳/۲ تا ۴/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدنی به درازای ۸۰ تا ۹۹ سانتی‌متر و بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۵ تا ۱/۸ متر (ماده‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد بزرگ‌ترند) و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب تاج‌دار

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب تاج‌دار

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب تاج‌دار

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب تاج‌دار

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب تاج‌دار

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده