جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی سرپخ

نام: گربه‌ی سرپخ Flat-headed cat
نام علمی: Prionailurus planiceps
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: گربه‌ایان کوچک
سرده: پلنگ‌گربه‌های آسیایی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جزیره‌مانند‌های مالایی و مالزی و جزیره‌های بورنئو و سوماترا در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۱۰ تا ۱۲ سال (دربند تا ۱۴ سال)
سن بلوغ: ۱۵ ماهگی
زادآوری: ۱ تا ۲ نوزاد (با ۵۶ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهی، قورباغه‌ها، سخت‌پوستان، جوندگان و پرندگان کوچک و...
رنگ: قهوه‌ای تیره، روی سر به رنگ قهوه‌ای گراینده به سرخ
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۲/۷ کیلوگرم برای نرها و ۱/۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۲ تا ۵۰ سانتی‌متر برای نرها و ۳۳ تا ۳۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۱۳ تا ۲۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵ تا ۱۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: گربه‌ی سرپخ جانوری تنهازیست و شب‌زی، شناگر و ماهی‌گیری توانا و دارای توانایی دید در شب، دارای پاها و دُمی کوتاه و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی سرپخ

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی سرپخ

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی سرپخ

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی سرپخ

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی سرپخ

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده