جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی خال‌زنگاری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی خال‌زنگاری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی خال‌زنگاری

نام: گربه‌ی خال‌زنگاری Rusty-spotted cat
نام علمی: Prionailurus rubiginosus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: گربه‌ایان کوچک
سرده: پلنگ‌گربه‌های آسیایی
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز خشک و نمناک و سبزه‌زارها و درختچه‌زارهای کشورهای هند و سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۸ تا ۱۰ سال (دربند ۱۸ سال)
سن بلوغ: ۱۵ تا ۱۸ ماهگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۳ نوزاد، با ۶۷ تا ۷۱ روز زمان بارداری
خوراک: شکار پستاندارن کوچک همچون موش‌ها (از خانواده‌ی موشان)، موش باندیکوت بزرگ، موش باندیکوت کوچک، موش باندیکوت ساویل، موش کشت‌زار هندی کوچک، جربیل هندی، شکار جانوران دیگر همانند پرندگان، مارمولک، وزغ‌های راستین و حشرات
شکارگران: ناشناخته
رنگ: خاکستری گراینده به سرخ در پشت و سفید در چانه، گلو، بخش درونی اندام‌ها و شکم، دارای خال‌ها و نوارهای زنگاری در پشت و پهلوها و خال‌های ریز قهوه‌ای در شکم
اندازه: وزن ۰/۹ تا ۱/۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۵ تا ۴۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۲۵ تا ۲۸ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: گربه‌ی خال‌زنگاری کوچک‌ترین گربه‌ی وحشی قاره‌ی آسیا و از کوچک‌ترین گربه‌های وحشی جهان به‌شمار می‌رود. افزون بر این، گربه‌ی خال‌زنگاری جانوری شب‌زی و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین این گربه به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران پاهایی کوتاه، سری کوچک، پوزه‌ای کوتاه، گوش‌هایی کم‌وبیش کوچک و چشمانی درشت با توانایی دید در شب دارند. همچنین آنان ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاهای‌شان دارند. انگشت‌های آنان دارای پنجه‌هایی نیمه‌جمع‌شونده است. گربه‌های خال‌زنگاری دارای حس بویایی، شنوایی و بینایی نیرومندی هستند. این جانوران سبیل‌هایی بر روی بدن، به‌ویژه چهره‌ی خود دارند که برای لمس کردن و یافتن راه در تاریکی شب به‌کار می‌روند.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: Richard Brown - Tom Jones

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده