جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی خال‌زنگاری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی خال‌زنگاری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی خال‌زنگاری

نام: گربه‌ی خال‌زنگاری Rusty-spotted cat
نام علمی: Prionailurus rubiginosus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: گربه‌ایان کوچک
سرده: پلنگ‌گربه‌های آسیایی
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز خشک و نمناک و سبزه‌زارها و درختچه‌زارهای کشورهای هند و سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۸ تا ۱۰ سال (دربند ۱۸ سال)
سن بلوغ: ۱۵ تا ۱۸ ماهگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۳ نوزاد، با ۶۷ تا ۷۱ روز زمان بارداری
خوراک: شکار پستاندارن کوچک همچون موش‌ها (از خانواده‌ی موشان)، موش باندیکوت بزرگ، موش باندیکوت کوچک، موش باندیکوت ساویل، موش کشت‌زار هندی کوچک، جربیل هندی، شکار جانوران دیگر همانند پرندگان، مارمولک، وزغ‌های راستین، حشرات و...
شکارگران: ناشناخته
رنگ: خاکستری گراینده به سرخ در پشت و سفید در چانه، گلو، بخش درونی اندام‌ها و شکم، دارای خال‌ها و نوارهای زنگاری در پشت و پهلوها و خال‌های ریز قهوه‌ای در شکم
اندازه: وزن ۰/۹ تا ۱/۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۵ تا ۴۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۵ تا ۲۸ سانتی‌متر
ویژگی: گربه‌ی خال‌زنگاری کوچک‌ترین گربه‌ی وحشی قاره‌ی آسیا و از کوچک‌ترین گربه‌های وحشی جهان، جانوری تنهازیست، شب‌زی و پنجه‌رو (خانواده‌ی گربه‌ایان همگی پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند.)، دارای پاهایی کوتاه، سری کوچک، پوزه‌ای کوتاه، گوش‌هایی کم‌وبیش کوچک و چشمانی درشت با توانایی دید در شب، همچنین دارای سبیل‌هایی در چهره با توانایی لمس کردن و یافتن راه در تاریکی شب، دارای بینایی، بویایی و شنوایی نیرومند، همچنین دارای ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها با پنجه‌هایی جمع‌شونده، تیز و بلند و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia - catsg
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده