جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

نام: زاغ نوک‌سرخ Red-billed chough
نام علمی: Pyrrhocorax pyrrhocorax
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: زاغ‌های کوهی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: کوه‌های بلند جنوب اروپا، شمال آفریقا، آسیای میانه، جنوب آسیا و کشورهای هند و چین
زندگانی: ۷ تا ۱۷ سال
سن بلوغ: ۳ سالگی
زادآوری: ۳ تا ۵ تخم (با ۱۷ تا ۱۸ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون مورچه و سوسک، نرم‌تنان، همچنین دانه و میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: سیاه با درخشندگی سبز، با نوک و پاهایی سرخ‌رنگ
اندازه: وزن ۳۱۰ گرم، بدن به درازای ۳۹ تا ۴۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۳ تا ۹۰ سانتی‌متر
ویژگی: زاغ نوک‌سرخ پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده