​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

نام: زاغ نوک‌سرخ Red-billed chough
نام علمی: Pyrrhocorax pyrrhocorax
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغیان
سرده: زاغ
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنوب اروپا، شمال آفریقا، آسیای میانه، جنوب آسیا و کشورهای هند و چین
زندگانی: ۷ سال (بیشینه تا ۱۷ سال)
زادآوری: ۳ تا ۵ تخم (با ۱۷ تا ۱۸ روز خوابیدن روی تخم)
خوراک: شکار حشرات، بی‌مهرگان، عنکبوت‌ها، مورچه‌ها، همچنین غلات، میوه‌ها و...
ویژگی: زاغ نوک‌سرخ دارای پرهایی سیاه‌رنگ و درخشان و پاهایی سرخ، همچنین نوکی به رنگ سرخ، خمیده و بلند، تک‌همسر، با وزن ۳۱۰ گرم، بدنی به درازای ۳۹ تا ۴۰ و بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۳ تا ۹۰ سانتی‌متر و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده