جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی لیمویی

نام: کوسه‌ی لیمویی Lemon shark
نام علمی: Galeocerdo cuvier
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: Negaprion
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۹۲ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های اطلس و آرام (کرانه‌های شرقی و غربی آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی، کرانه‌های شمالی و شرقی آمریکای جنوبی و کرانه‌های غربی آفریقا)
زندگانی: ۲۵ تا ۳۰ سال
سن بلوغ: ۶ تا ۷ سالگی
زادآوری: ۴ تا ۱۷ نوزاد (با ۱۰ تا ۱۲ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون گاوماهی، کفال، خارپشت‌ماهی، سفره‌ماهی، لقمه‌ماهی، همچنین خرچنگ و...
رنگ: زیتونی تیره تا قهوه‌ای گراینده به زرد در پشت و زرد روشن در شکم
اندازه: وزن ۹۰ کیلوگرم (گاه تا ۱۸۳ کیلوگرم)، بدن به درازای ۲/۴ تا ۳/۱ متر (گاه تا ۳/۴ متر)
ویژگی: کوسه‌ی لیمویی کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، با ۲ تا ۲۰ کوسه در هر دسته، دارای سری پهن، دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این کوسه می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی کرده و آنان را شکار کند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، همچنین دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی لیمویی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی لیمویی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی لیمویی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی لیمویی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی لیمویی

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده