جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی آبی

نام: جراح‌ماهی آبی Blue tang
نام علمی: Paracanthurus hepatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران

خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: Paracanthurus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۴۰ متری (بیشتر ۱۰ تا ۴۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های آرام و هند
زندگانی: ۳۰ سال (دربند ۸ تا ۱۲ سال)
سن بلوغ: ۹ تا ۱۲ ماهگی
زادآوری: ۴۰۰۰۰ تخم (با ۲۵ تا ۲۸ ساعت زمان زاده شدن)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون پلانکتون‌ها، جلبک‌ها و...
رنگ: آبی با دُمی زرد و لکه‌ی بزرگ سیاه‌رنگ
اندازه: وزن ۶۰۰ گرم، بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی آبی جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی آبی

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده