جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی زرد

نام: جراح‌ماهی زرد Yellow tang
نام علمی: Zebrasoma flavescens
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران

خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی‌های بادبانی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۴۶ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های آرام و هند
زندگانی: ۳۰ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: زرد روشن
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی زرد جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی زرد

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی زرد

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی زرد

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی زرد

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی زرد

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده