جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی جعفری ایبریایی

نام: قورباغه‌ی جعفری ایبریایی Iberian parsley frog
نام علمی: Pelodytes ibericus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: میان‌غوکان
خانواده: قورباغه‌های جعفری
سرده: Pelodytes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن میانه (۴۸/۶ تا ۳۷/۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز، چمن‌زارها، بوته‌زارها و کشتزارهای نزدیک به آب کشور اسپانیا در جزیره‌مانند ایبری
زندگانی: ۶ سال
سن بلوغ: ۱ سالگی
زادآوری: ۱۰۵ تا ۳۳۵ تخم (با ۶ تا ۹ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: زیتونی، قهوه‌ای گراینده به سبز، قهوه‌ای تیره و خاکستری گراینده به سبز با لکه‌های سبز در پشت و سفید یا کرم در سینه و شکم
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر
ویژگی: قورباغه‌ی جعفری ایبریایی جانوری زمینی، شب‌زی و گروه‌زیست در دسته‌هایی کوچک، دارای مردمک چشم عمودی و پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، همچنین دارای پاهای پشتی بلند برای پریدن و زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن، قورباغه‌ی نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی جعفری ایبریایی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی جعفری ایبریایی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی جعفری ایبریایی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی جعفری ایبریایی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی جعفری ایبریایی

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده