قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

نام: قلعه‌ی کانوی Conwy Castle
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
قلعه‌ها و دیوارهای شهر شاه ادوارد در گوینِز
Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd
(قلعه‌ی کانوی به‌عنوان بخشی از «قلعه‌ها و دیوارهای شهر شاه ادوارد در گوینِز»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۶
شماره‌ی ثبت: ۳۷۴
کشور: ولز، بریتانیا
جایگاه: شهر کانوی، شهرستان کانوی
گستره: ۶ هکتار (همه‌ی ۴ قلعه‌ی شاه ادوارد)
ساخت: ۱۲۸۳ تا ۱۲۸۹ میلادی
به فرمان: ادوارد یکم پادشاه انگلستان
معمار: جیمز سن جورج فرانسوی
شیوه‌ی معماری: سده‌های میانی
درباره‌ی میراث: قلعه‌ی کانوی، قلعه‌ای نظامی‌ست که در شمال ولز و در کنار رود «کانوی» جای گرفته است. این قلعه به‌گونه‌ی مستطیلی و با سنگ آهک و ماسه‌سنگ ساخته شده و دو دروازه دارد. در جلوی هر دو دروازه برج‌وبارویی با درِ کناری ساخته شده تا از دروازه دفاع کنند. همچنین این قلعه ۸ برج بزرگ به بلندای ۲۱ متر دارد. این برج‌ها، جنوبی-غربی، شمالی-غربی، آشپزخانه، انبار، کلیسا، شاه، نانوایی و زندان نام دارند.
قلعه‌ی کانوی در گذشته دربرگیرنده‌ی دو نیمه‌ی «درونی» و «بیرونی» بود. نیمه‌ی کوچک‌تر که «بخش درونی» نام داشت، نیمه‌ی شرقی قلعه را دربرمی‌گرفت و اندازه‌ی آن ۲۵ در ۲۲ متر بود و نیمه‌ی بزرگ‌تر که «بخش بیرونی» نامیده می‌شد، نیمه‌ی غربی قلعه را دربرمی‌گرفت و اندازه‌ی آن ۵۰ در ۳۰ متر بود. در این بخش‌ها نیز تالار بزرگ، تالار کوچک، آشپزخانه، کلیسای کوچک، نانوایی، انبار غله و چند بخش دیگر جای داشتند.
قلعه‌ها و دیوارهای شهر شاه ادوارد در گوینز:
در بازه‌ی زمانیِ میان سال‌های ۱۲۷۲ تا ۱۳۰۷ که «ادوارد یکم» پادشاه انگلستان بود، چندین قلعه در سرزمین «ولز» ساخته شد تا مردم آن‌جا را فرمانبردار انگستان کرده و مستعمره‌هایی در ولز برپا کنند. از میان این قلعه‌ها «بیوماریس»، «هارلخ»، «کانوی» و «کرناروون» در میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند. یونسکو این قلعه‌ها را بهترین نمونه‌های معماری نظامی سال‌های پایانی سده‌ی سیزدهم و سال‌های آغازین سده‌ی چهاردهم در اروپا می‌داند.

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: Marinas.com

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۲: Marinas.com

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۳: Marinas.com

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

نمای جنوبی - نگاره‌ی ۴: -

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

نمای جنوبی-شرقی - نگاره‌ی ۵: David Loughhead

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

نمای شمالی-شرقی - نگاره‌ی ۶: Ken260v8

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

نمای شمالی - نگاره‌ی ۷: -

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

نمای غربی به همراه باروهای جلوی دروازه - نگاره‌ی ۸: TonyW1960

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

بخش درونی قلعه - نگاره‌ی ۹: Hagger71

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

بخش درونی قلعه - نگاره‌ی ۱۰: Jinxsi1960

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

بخش بیرونی قلعه - نگاره‌ی ۱۱: Jinxsi1960

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

بخش بیرونی قلعه - نگاره‌ی ۱۲: Matt B

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

بخش بیرونی قلعه - نگاره‌ی ۱۳: lellobot

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

نمای بیرونی تالار بزرگ - نگاره‌ی ۱۴: Drew at large

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

نمای بیرونی تالار بزرگ - نگاره‌ی ۱۵: -

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

بخش‌هایی از قلعه - نگاره‌ی ۱۶: Jinxsi1960

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

روی دیوار قلعه - نگاره‌ی ۱۷: David Major

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

روی یکی از برج‌ها - نگاره‌ی ۱۸: Jinxsi1960

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

درون یکی از برج‌ها - نگاره‌ی ۱۹: Simon Ager

 

قلعه‌ی کانوی - میراث بریتانیا

از راه‌پله‌های قلعه - نگاره‌ی ۲۰: Timothy House

 

بن‌مایگان: wikipedia - medievalheritage
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده