جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خرچنگ‌خوار

نام: خدنگ خرچنگ‌خوار Crab-eating mongoose
نام علمی: Urva urva
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: خدنگان
سرده: خدنگ‌های آسیایی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها و کشت‌زارهای شمال شرقی قاره‌مانند هند و جنوب شرقی آسیا
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۲ تا ۱۳ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۲ تا ۴ نوزاد (با ۵۰ تا ۶۳ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار خرچنگ، ماهی، بی‌مهرگان و حشرات، پستانداران کوچک، خزندگان، دوزیستان، پرندگان و تخم آنان، همچنین میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: خاکستری در پشت و قهوه‌ای تیره در گردن، اندام‌ها و شکم، دارای دُمی با نوک سفید یا زرد و نواری سفید در دو سوی گردن
اندازه: وزن ۱/۱ تا ۲/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۷ تا ۵۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۸ تا ۳۴ سانتی‌متر
ویژگی: خَدَنگ خرچنگ‌خوار جانوری به‌ریخت راسو، همچنین جانوری زمینی، روزگرد و تنهازیست (گاهی گروه‌زیست با ۲ تا ۴ خدنگ در هر دسته)، دارای پاها و گوش‌هایی کوتاه و ناخن‌هایی بلند، همچنین دارای دُمی بلند و پوزه‌ای کشیده و نوک‌تیز، جانوری بسیار چابک و پُرشتاب، با توانایی بالا رفتن از درختان و ایستادن بر روی دو پا، همچنین شناگری توانا، دارای بدنی آسیب‌ناپذیر در برابر زهر مار (زهر مار توان چسبیدن به گیرنده‌های استیل‌کولین سیستم عصبی خدنگ را ندارد و نمی‌تواند به آن آسیب برساند. برخی نیز بر این باورند که خدنگ در برابر زهر مار آسیب‌پذیر است و تنها با پرش‌ها و تکنیک‌های پُرشتاب خود می‌تواند مار را از پا درآورد.) و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خرچنگ‌خوار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خرچنگ‌خوار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خرچنگ‌خوار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خرچنگ‌خوار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خرچنگ‌خوار

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده