جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کوسگان کوتاه‌دم

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کوسگان کوتاه‌دم

خانواده‌ی کوسگان کوتاه‌دُم Brachaeluridae، خانواده‌ای از راسته‌ی کوسه‌نهنگ‌سانان و از رده‌ی غضروف‌ماهیان هستند. در این خانواده تنها ۱ سرده و ۲ گونه‌ی کوسه‌نهنگ کبود و کوسه‌ی کور جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی کوسگان کوتاه‌دُم در آب‌های معتدل و گرمسیری کرانه‌های کشور استرالیا در جنوب غربی اقیانوس آرام زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان سری پهن، پوزه‌ای گرد، دهانی زیرین، سبیلک‌هایی بلند و شیارهایی پیرامون سوراخ‌های بینی‌شان دارند. این کوسه‌ها دارای ۵ شکاف آبششی، باله‌های سینه‌ای بزرگ، دو باله‌ی پشتی نزدیک به‌هم و یک باله‌ی دُمی کم‌وبیش کوتاه هستند. با آن‌که کوسه‌های دُم‌کوتاه دارای چشمانی بینا و کارآمد هستند، ولی به آنان کوسه‌ی کور نیز گفته می‌شود. این نام‌گذاری از آن روست که هنگامی که ماهی‌گیران آنان را از آب بیرون می‌کشند، چشمان خود را می‌بندند. گونه‌های این خانواده دریازی، شب‌زی و تنهازیست هستند و خوراک آنان ماهیان کوچک، سپیداج، شقایق دریایی و سخت‌پوستان است. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی کوسه‌های کوتاه‌دُم Brachaelurus

 

کوسه‌نهنگ کبود

نام: کوسه‌نهنگ کبود Bluegrey carpetshark
نام علمی: Brachaelurus colcloughi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۴ تا ۲۱۷ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷۶ سانتی‌متر

نگاره: Nigel Marsh

 

کوسه‌ی کور

نام: کوسه‌ی کور Blind shark
نام علمی: Brachaelurus waddi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۴۰ متری آب‌های گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲۲ (بیشتر ۶۶) سانتی‌متر

نگاره: Ian V. Shaw
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی کور)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده