جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی نوک‌لوله‌ماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی نوک‌لوله‌ماهیان

خانواده‌ی نوک‌لوله‌ماهیان Aulorhynchidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی خارماهی‌سانیان، از راسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۲ سرده و ۲ گونه‌ی بینی‌لوله‌ای و پوزه‌لوله‌ای جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی نوک‌لوله‌ماهیان در آب‌های معتدل شمال اقیانوس آرام زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی دراز، باریک و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان سری کشیده، دهانی بسیار کوچک و چشمانی کم‌وبیش درشت دارند. باله‌ی دُمی این ماهی‌ها دوشاخه و باله‌های دیگر آنان کوچک هستند. گونه‌های این خانواده دریازی هستند و خوراک آنان بی‌مهرگان کوچک و لارو ماهیان است. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Aulichthys

 

بینی‌لوله‌ای

نام: بینی‌لوله‌ای Tubenose
نام علمی: Aulichthys japonicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل شمال غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های شمالی کشور ژاپن و شرق جزیره‌مانند کره در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۸ سانتی‌متر

نگاره: Hakai.org

 

سرده‌ی Aulorhynchus

 

پوزه‌لوله‌ای

نام: پوزه‌لوله‌ای Tube snout
نام علمی: Aulorhynchus flavidus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۰ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت آلاسکا تا شمال ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: Mary Wholey

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده