جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی نرم‌بینی‌ماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی نرم‌بینی‌ماهیان

خانواده‌ی نرم‌بینی‌ماهیان Ateleopodidae، خانواده‌ای از راسته‌ی نرم‌بینی‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان Ijimaia antillarum و Guentherus katoi را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی نرم‌بینی‌ماهیان در ژرفای ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ متری آب‌های دریای کارائیب، شرق اقیانوس اطلس و اقیانوس‌های هند و آرام زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی دراز و مارماهی‌مانند دارند. همچنین آنان سر و بینی بزرگ و دهانی زیرین دارند. این ماهی‌ها باله‌های پشتی و سینه‌ای بزرگ، باله‌ی مخرجی دراز و باله‌ی دُمی بسیار کوچک دارند. بدن آنان بیشتر به‌رنگ قهوه‌ای تا سیاه است. همه‌ی گونه‌های این خانواده دریازی و کف‌زی هستد.  Ateleopus tanabensis با درازای ۳۶/۲ سانتی‌متر و Ijimaia antillarum با درازای ۸۵/۵ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی نرم‌بینی‌ماهیان به‌شمار می‌روند. (Guentherus altivela و Ijimaia loppei از دیگر گونه‌های این خانواده هستند که ۲۰۰ سانتی‌متر درازا دارند و بزرگ‌ترین گونه‌های این خانواده به‌شمار می‌روند. از آن‌جا که عکس درخوری از آنان یافت نشد، در این فهرست آورده نشده‌اند.) در این نوشته با ۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی نرم‌بینی‌ماهی‌ها Ateleopus

 

Ateleopus tanabensis

نام: -
نام علمی: Ateleopus tanabensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۲۵۳ متری آب‌های معتدل شمال غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۳۶/۲ سانتی‌متر

نگاره: Marineprotectedareas

 

سرده‌ی Guentherus

 

Guentherus katoi

نام: -
نام علمی: Guentherus katoi
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳۱۹ تا ۶۱۲ متری آب‌های معتدل شمال غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۶۹/۴ سانتی‌متر

نگاره: Ncei.noaa.gov

 

سرده‌ی Ijimaia

 

Ijimaia antillarum

نام: -
نام علمی: Ijimaia antillarum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای کوبا در آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۸۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: NOAA Photo Library

 

Ijimaia plicatellus

نام: -
نام علمی: Ijimaia plicatellus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۴۰ تا ۵۰۰ متری آب‌های شرق مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶۸ سانتی‌متر

نگاره: Soest.hawaii.edu

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده