جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی ماهیان دندان‌نیش

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی ماهیان دندان‌نیش

خانواده‌ی ماهیان دندان‌نیش Anoplogastridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی لیزابه‌سرسانیان، از راسته‌ی لیزابه‌سرسانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۱ سرده و ۲ گونه‌ی دندان‌نیش معمولی و دندان‌نیش کوتاه‌تیغ جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی ماهیان دندان‌نیش در ژرفای ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ (گاه ۵۰۰۰) متری آب‌های گرمسیری و سرد-معتدل سراسر جهان زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان سر و دهانی بزرگ با دندان‌های نیش‌مانند دراز دارند. چشمان این ماهی‌ها کم‌وبیش کوچک هستند و در بالای سر آنان جای گرفته‌اند. ماهی‌های دندان‌نیش باله‌ی پشتی دراز و باله‌ی دُمی دوشاخه دارند. همچنین باله‌های دیگر آنان کوچک هستند. رنگ بدن آنان قهوه‌ای تیره تا سیاه است. گونه‌های این خانواده دریازی و شب‌زی هستند و خوراک آنان ماهی‌ها، ماهی‌های مرکب و ستارگان دریایی است. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی ماهی‌های دندان‌نیش Anoplogaster

 

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی ماهیان دندان‌نیش

نام: دندان‌نیش معمولی Common fangtooth
نام علمی: Anoplogaster cornuta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۴۹۹۲ متری (بیشتر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متری) آب‌های گرمسیری تا معتدل سراسر اقیانوس‌های جهان
اندازه: بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: Avalon.red2

 

دندان‌نیش کوتاه‌تیغ

نام: دندان‌نیش کوتاه‌تیغ Shorthorn fangtooth
نام علمی: Anoplogaster brachycera
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۵۰۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های آرام و اطلس (غرب اقیانوس آرام: دریای سولو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا، غرب اقیانوس اطلس: از شاخاب مکزیک تا شمال کشور جزیره‌ای باهاما، همچنین کرانه‌های جنوب شرقی کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Mbari.org

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده