جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی چهارچشمیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی چهارچشمیان

خانواده‌ی چهارچشمیان Anablepidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی کپوردندان‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی کپوردندان‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان ماهی‌های چهارچشم پولک‌درشت و آرام را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی چهارچشمیان در زیستگاه‌های آب شیرین و آب لب‌شور جنوب کشور مکزیک تا جنوب آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند.
این جانوران بدنی کشیده، بیضی‌مانند و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان سری گرد، چشمانی درشت و باله‌ی دُمی پهن دارند. چشم‌های برجسته‌ی این ماهی‌ها در بالای سرشان جای گرفته و دو بخش دارند. بخش بالایی برای دیدن بیرون از آب و بخش پایینی برای دیدن زیر آب است. نوار سیاه‌رنگی این دو بخش را از هم جدا می‌سازد. ماهی‌های چهارچشم به‌گونه‌ای شنا می‌کنند که لبه‌ی آب به نوار جداکننده‌ی دو بخش چشم می‌رسد. از همین روی می‌توانند خوراک را هم در روی آب و هم در زیر آب جستجو کنند. خوراک آنان بیشتر حشرات و بی‌مهرگان دیگر است.
گونه‌های زیرخانواده‌ی Anablepinae، زنده‌زا و گونه‌های زیرخانواده‌ی Oxyzygonectinae، تخم‌گذار هستند. بیشتر گونه‌های این خانواده در زیستگاه‌های آب شیرین و آب لب‌شور زندگی می‌کنند، ولی در میان آنان گونه‌های دریازی نیز یافت می‌شود. زنده‌زای جگوار با درازای ۳/۷ سانتی‌متر و ماهی چهارچشم آرام با درازای ۳۴ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی چهارچشمیان به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۶ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی Anablepinae
سرده‌ی چهارچشمی‌ها Anableps

 

چهارچشم پولک‌درشت

نام: چهارچشم پولک‌درشت Largescale four-eyes
نام علمی: Anableps anableps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و پای‌رودهای کشور‌های ونزوئلا و ترینیداد و توباگو تا دلتای رود آمازون در کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۴۰۰ گرم، بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: SEA LIFE

 

ماهی چهارچشم آرام

نام: ماهی چهارچشم آرام Pacific foureyed fish
نام علمی: Anableps dowei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری زهکشی‌های اقیانوس آرام از جنوب کشور مکزیک تا کشور نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Gabriel Payes

 

سرده‌ی Jenynsia

 

زنده‌زای یک‌پهلو

نام: زنده‌زای یک‌پهلو Onesided livebearer
نام علمی: Jenynsia lineata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری حوضه‌ی رود ریو دلا پلاتا و زهکشی‌های کرانه‌ای اقیانوس اطلس از استان ریو نگرو کشور آرژانتین تا شهر ریو دو ژانیرو کشور برزیل و همچنین زهکشی‌های آند در شمال غربی آرژانتین و جنوب بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Mariano Ordoñez

 

زنده‌زای یک‌پهلوی ریو دلا پلاتا

نام: زنده‌زای یک‌پهلوی ریو دلا پلاتا Rio de la Plata onesided livebearer
نام علمی: Jenynsia multidentata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل زهکشی‌های کرانه‌ای اقیانوس اطلس از شهر ریو دو ژانیرو کشور برزیل تا شمال آرژانتین در شرق آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۸/۸ سانتی‌متر

نگاره: CHUCAO

 

زنده‌زای جگوار

نام: زنده‌زای جگوار Jaguar livebearer
نام علمی: Jenynsia onca
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری شاخه‌های رود اروگوئه در کشورهای برزیل و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Dan Olsen

 

زیرخانواده‌ی Oxyzygonectinae
سرده‌ی Oxyzygonectes

 

سفیدچشم

نام: سفیدچشم White-eye
نام علمی: Oxyzygonectes dovii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری زهکشی‌های اقیانوس آرام در کشورهای نیکاراگوئه، کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Michael Tobler

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده