جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کمان‌باله‌ماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کمان‌باله‌ماهیان

خانواده‌ی کمان‌باله‌ماهیان Amiidae، خانواده‌ای از راسته‌ی کمان‌باله‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۱ سرده و ۲ گونه‌ی کمان‌باله و کمان‌باله‌ی دُم‌چشمی جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی کمان‌باله‌ماهیان در زیستگاه‌های آب شیرین همچون باریکه‌آب‌های رودها، دریاچه‌های طوقی و کانال‌های شرق آمریکای شمالی زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان باله‌ی پشتی دراز و باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) دارند. این ماهی‌ها در زمان کمبود اکسیژن می‌توانند از راه بادکنکِ شناوری خود دم‌وبازدم انجام دهند. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی کمان‌باله‌ماهی‌ها Amia

 

کمان‌باله

نام: کمان‌باله Bowfin
نام علمی: Amia calva
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رودها و دریاچه‌های شرق کشورهای آمریکا و کانادا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۹/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۰۹ سانتی‌متر

نگاره: Phil's 1stPix

 

کمان‌باله‌ی دُم‌چشمی

نام: کمان‌باله‌ی دُم‌چشمی Eyetail bowfin
نام علمی: Amia ocellicauda
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رودها و دریاچه‌های شرق کشورهای آمریکا و کانادا در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: J.M.M

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده