جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی استخوان‌ماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی استخوان‌ماهیان

خانواده‌ی استخوان‌ماهیان Albulidae، خانواده‌ای از راسته‌ی استخوان‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۳ سرده و ۱۳ گونه جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی استخوان‌ماهیان در آب‌های گرمسیری سراسر جهان زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان سری بدون پولک، پوزه‌ای دراز و دهانی زیرین دارند. بدن این ماهی‌ها به‌رنگ نقره‌ای است و پشت آنان ته‌رنگ آبی یا سبز دارد. باله‌ی پشتی و دُمی آنان نیز سیاه هستند. این ماهی‌ها در زمان کمبود اکسیژن می‌توانند از راه بادکنکِ شناوری خود دم‌وبازدم انجام دهند. خوراک ماهی‌های استخوانی بی‌مهرگان کف‌زی است. بیشتر گونه‌های این خانواده دریازی هستند، ولی در میان آنان گونه‌های آب لب‌شور و آب شیرین نیز یافت می‌شود. استخوان‌ماهی کورتز Cortez bonefish با درازای ۲۵/۷ سانتی‌متر و استخوان‌ماهی با درازای ۱۰۴ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی استخوان‌ماهیان به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی استخوان‌ماهیان Albula

 

استخوان‌ماهی کوتاه‌آرواره

نام: استخوان‌ماهی کوتاه‌آرواره Shortjaw bonefish
نام علمی: Albula glossodonta
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۱۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ در شرق قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین در کرانه‌های جنوبی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و سراسر جزیره‌های میکرونزی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۸/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۹۰ سانتی‌متر

نگاره: louislo

 

استخوان‌ماهی

نام: استخوان‌ماهی Bonefish
نام علمی: Albula vulpes
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۸۴ متری (بیشتر ۱ تا ۱۵ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان (شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی تا کشور پرو در غرب آمریکای جنوبی، غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت کارولینای شمالی در شرق آمریکای شمالی تا کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شمال غربی اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور کانادا)
اندازه: وزن ۱۰ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۰۴ سانتی‌متر

نگاره: Steve Schnoll

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده