جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کفشک‌ماهیان آمریکایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کفشک‌ماهیان آمریکایی

خانواده‌ی کفشک‌ماهیان آمریکایی Achiridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی کفشک‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی کفشک‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان کفشک دراب را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی کفشک‌ماهیان آمریکایی در آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری زیستگاه‌های آب شیرین و همچنین زیستگاه‌های دریایی آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی زندگی می‌کنند.
این جانوران بدنی پهن، دایره‌ای و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان چشمانی بیرون‌زده و باله‌های پشتی و مخرجی دراز دارند. این باله‌ها پرتو سخت ندارند و از باله‌ی دُمی تا سر کشیده شده‌اند. برخی از آنان دارای باله‌های سینه‌ای کوچک و برخی بدون باله‌های سینه‌ای هستند. لب پایینی این ماهی‌ها یک لبه‌ی گوشتی دارد. بیشتر گونه‌های این خانواده می‌توانند رنگ خود را برابر با پیرامون خود دگرگون کرده و خود را از دید دیگر جانوران پنهان کنند.
گونه‌های خانواده‌ی کفشک‌ماهیان آمریکایی بر روی پهلوی راست خود در بستر دریا می‌خوابند و هر دو چشم آنان در پهلوی چپ بدن‌شان جای گرفته‌اند. آنان در زمان نوزادی مانند دیگر ماهیان شنا می‌کنند، ولی کم‌کم شنای آنان به خوابیده دگرگون می‌شود. چشمان این ماهی‌ها نیز در آغاز زندگی مانند دیگر ماهیان در دو سوی بدن‌شان جای دارند، ولی هر چه که به بلوغ نزدیک می‌شوند، چشم دیگرشان که کاربردی نداشته و در زیر بدن آنان جای دارد، به پهلوی روی بدن و نیم‌رخ رو به آب آنان کوچ می‌کند تا هر دو چشم به‌کار گرفته شوند.
این ماهی‌ها کف‌زی هستند و خوراک‌شان نیز بی‌مهرگان کف‌زی و ماهیان کوچک است. گونه‌های این خانواده در آب شور (دریازی)، آب لب‌شور و همچنین آب شیرین یافت می‌شوند. Achirus novoae با درازای ۱۰/۶ سانتی‌متر و کفشک دراب با درازای ۳۷ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی کفشک‌ماهیان آمریکایی به‌شمار می‌روند. Apionichthys rosai یکی دیگر از گونه‌های این خانواده است که ۳/۵ سانتی‌متر درازا دارد و کوچک‌ترین گونه‌ی این خانواده به‌شمار می‌رود. از آن‌جا که عکس درخوری از آن یافت نشد، در این فهرست آورده نشده است.) در این نوشته با ۷ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Achirus

 

کفشک دراب

نام: کفشک دراب Drab sole
نام علمی: Achirus achirus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس اطلس (در کرانه‌های شمال شرقی کشور ونزوئلا در شاخاب پاریا تا دهانه‌ی رود آمازون در آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۷ سانتی‌متر

نگاره: Tmenut

 

کفشک خط‌دار

نام: کفشک خط‌دار Lined sole
نام علمی: Achirus lineatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت فلوریدای کشور آمریکا و شمال شاخاب مکزیک در شرق آمریکای شمالی تا شمال کشور آرژانتین در شرق آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۳۳ سانتی‌متر

نگاره: Eric C. Maxwell

 

Achirus novoae

نام: -
نام علمی: Achirus novoae
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود اورینوکو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۶ سانتی‌متر

نگاره: Atravésdemisojos

 

سرده‌ی Catathyridium

 

Catathyridium jenynsii

نام: -
نام علمی: Catathyridium jenynsii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری حوضه‌ی رودهای پارانا و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۳/۷ سانتی‌متر

نگاره: Eduardo Luis Beltrocco

 

سرده‌ی Gymnachirus

 

کفشک برهنه‌ی آمریکای شمالی

نام: کفشک برهنه‌ی آمریکای شمالی North American naked sole
نام علمی: Gymnachirus melas
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۷۳ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت ماساچوست تا ایالت فلوریدای کشور آمریکا، کشور جزیره‌ای باهاما و جزیره‌های کیمن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا)، همچنین شرق شاخاب مکزیک در شرق آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: Pleahy

 

کفشک برهنه

نام: کفشک برهنه Naked sole
نام علمی: Gymnachirus nudus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳۷ تا ۱۰۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشور مکزیک در شرق آمریکای شمالی تا ایالت ریو گرانده‌ی جنوبی کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Ariane Dimitris

 

سرده‌ی Trinectes

 

Trinectes maculatus

نام: -
نام علمی: Trinectes maculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۷۵ متری (بیشتر ۵۰ تا ۶۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب مرکز اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت ماساچوست تا ایالت فلوریدای کشور آمریکا و سراسر شاخاب مکزیک در شرق آمریکای شمالی تا کشور پاناما در شرق آمریکای مرکزی)
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Fishes of Georgia Photo Gallery

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده