جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی سادماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی سادماهیان

خانواده‌ی سادماهیان Caproidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی جراح‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی جراح‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان گرازماهی را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی سادماهیان در آب‌های اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی پشت‌بلند، لوزی‌مانند، فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان چشمانی درشت، پوزه‌ای نوک‌تیز و دهانی کوچک و کشیده دارند. سادماهی‌ها دو باله‌ی پشتی و باله‌ی دُمی گِرد دارند و به رنگ‌های سرخ و صورتی یافت می‌شوند. گونه‌های این خانواده دریازی هستند و خوراک آنان بی‌مهرگان کف‌زی است. Antigonia kenyae با درازای ۴/۴ سانتی‌متر و گرازماهی بدن‌ژرف با درازای ۳۰/۵ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی سادماهیان به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Antigonia

 

گرازماهی بدن‌ژرف

نام: گرازماهی بدن‌ژرف Deepbody boarfish
نام علمی: Antigonia capros
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵۰ تا ۹۰۰ متری (بیشتر ۱۰۰ تا ۳۰۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های سراسر جهان (شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور فرانسه در غرب قاره‌ی اروپا تا کشور نامبیبا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا، همچنین کرانه‌های گروه‌جزیره‌های آزور و مادیرا وابسته به کشور پرتغال، غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های جنوبی ایالت‌های نیو انگلند کشور آمریکا و شاخاب مکزیک در شرق آمریکای شمالی تا کشورهای برزیل و اروگوئه در شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور ژاپن، گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌ی سالای گومز وابسته به کشور شیلی)
اندازه: وزن ۱۷۰ گرم، بدن به درازای ۳۰/۵ سانتی‌متر

نگاره: Yi-Kai Tea

 

سرده‌ی Capros

 

گرازماهی

نام: گرازماهی Boarfish
نام علمی: Capros aper
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۴۰ تا ۷۰۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های غربی کشور نروژ، تنگه‌ی اسکاگراک و گروه‌جزیره‌ی شتلند وابسته به کشور اسکاتلند در شمال قاره‌ی اروپا تا کشور سنگال در غرب قاره‌ی آفریقا، همچنین غرب دریای مدیترانه)
اندازه: وزن ۸۵ گرم، بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Der Zoofotograf

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده