جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی ماهیان ژرف‌کاو

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی ماهیان ژرف‌کاو

خانواده‌ی ماهیان ژرف‌کاو Bathymasteridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سردرشت‌سانیان، از راسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۳ سرده و ۷ گونه جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی ماهیان ژرف‌کاو در آب‌های کم‌ژرف کرانه‌ای شمال اقیانوس آرام زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان باله‌های پشتی و مخرجی دراز و باله‌های سینه‌ای بزرگ و گِرد دارند. این ماهی‌ها بادکنکِ شناوری ندارند. گونه‌های این خانواده دریازی و کف‌زی هستند و خوراک آنان سخت‌پوستان و نرم‌تنان کوچک کف‌زی است. رونکیل باله‌راه‌راه با درازای ۱۶ سانتی‌متر و جستجوگر با درازای ۳۸ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی ماهیان ژرف‌کاو به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۵ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Bathymaster

 

رونکیل آلاسکایی

نام: رونکیل آلاسکایی Alaskan ronquil
نام علمی: Bathymaster caeruleofasciatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۹۵ متری آب‌های گرمسیری شمال اقیانوس آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی کماندورسکی در شرق کشور روسیه و گروه‌جزیره‌ی آلیوتی وابسته به ایالت آلاسکا تا استان بریتیش کلمیبای کشور کانادا در شمال غربی آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Joel Sartore

 

Bathymaster derjugini

نام: -
نام علمی: Bathymaster derjugini
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۶۵ متری آب‌های معتدل شمال غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی کوریل و تنگه‌ی تاتار در شرق کشور روسیه تا شاخاب پتر کبیر در دریای ژاپن)
اندازه: بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: Akkiira

 

جستجوگر

نام: جستجوگر Searcher
نام علمی: Bathymaster signatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۸۲۵ متری (بیشتر ۳۵ تا ۳۸۰ متری) آب‌های معتدل شمالگان و شمال غربی و شمال شرقی اقیانوس آرام (در شرق دریای سیبری تا کرانه‌های شرقی جزیره‌مانند کامچاتکا و گروه‌جزیره‌ی کماندورسکی در شرق کشور روسیه تا ایالت واشینگتن کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی، همچنین کرانه‌های جزیره‌ی هوکایدو کشور ژاپن و دریای اختسک)
اندازه: وزن ۳۷۰ گرم، بدن به درازای ۳۸ سانتی‌متر

نگاره: Joel Sartore

 

سرده‌ی Rathbunella

 

رونکیل باله‌راه‌راه

نام: رونکیل باله‌راه‌راه Stripedfin ronquil
نام علمی: Rathbunella hypoplecta
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۵۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا شمال ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

نگاره: Helge Weissig

 

سرده‌ی Ronquilus

 

رونکیل شمالی

نام: رونکیل شمالی Northern ronquil
نام علمی: Ronquilus jordani
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۲۷۵ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی آلیوتی وابسته به ایالت آلاسکا تا ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Ron Caswell

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده