جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گرگ‌ماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گرگ‌ماهیان

خانواده‌ی گرگ‌ماهیان Anarhichadidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سردرشت‌سانیان، از راسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۲ سرده و ۵ گونه جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی گرگ‌ماهیان در آب‌های سرد شمالگان، شمال اقیانوس اطلس و شمال اقیانوس آرام زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، مارماهی‌مانند، فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان باله‌های پشتی و مخرجی دراز و باله‌های سینه‌ای بزرگ و گِرد دارند. گرگ‌ماهی‌ها باله‌های شکمی و بادکنکِ شناوری ندارند. آنان با آرواره‌ها و دندان‌های نیرومند خود می‌توانند سخت‌پوستان را خُرد کنند. گونه‌های این خانواده دریازی و کف‌زی هستند و خوراک آنان خرچنگ، ستاره‌ی دریایی و توتیای دریایی است. گرگ‌ماهی برینگ با درازای ۱۱۲ سانتی‌متر و مارماهی گرگی با درازای ۲۴۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی گرگ‌ماهیان به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۵ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی گرگ‌ماهی‌های بنیادین Anarhichas

 

گرگ‌ماهی شمالی

نام: گرگ‌ماهی شمالی Northern wolffish
نام علمی: Anarhichas denticulatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۶۰ تا ۱۷۰۰ متری (بیشتر ۱۰۰ تا ۹۰۰ متری) آب‌های قطبی اقیانوس اطلس (شمال اقیانوس اطلس: در کرانه‌های جزیره‌ی اسپیتس‌برگن در گروه‌جزیره‌ی سوالبارد نروژ و گروه‌جزیره ی نوایا زملیا در شمال روسیه، دریاهای بارنتز و نروژ، جزیره‌های شتلند وابسته به کشور اسکاتلند، جزیره‌ی گرینلند و جزایر فارو وابسته به کشور دانمارک و کشور جزیره‌ای ایسلند، گاهی شمال دریای شمال، تنگه‌ی اسکاگراک و جنوب شاخاب بیسکی، غرب اقیانوس اطلس: شمالگان، در کرانه‌های کشور کانادا در شمال آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۲۰ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۸۰ سانتی‌متر

نگاره: Erling Svensen

 

گرگ‌ماهی اطلسی

نام: گرگ‌ماهی اطلسی Atlantic wolffish
نام علمی: Anarhichas lupus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۶۰۰ متری (بیشتر ۱۸ تا ۱۱۰ متری) آب‌های معتدل اقیانوس اطلس (شمال شرقی اقیانوس اطلس: در کرانه‌های جزیره‌ی اسپیتس‌برگن در گروه‌جزیره‌ی سوالبارد نروژ تا دریای سفید، کرانه‌های اسکاندیناوی، دریای شمال و جزیره‌های بریتانیا تا بخش شمالی شاخاب بیسکی، همچنین کرانه‌های کشور جزیره‌ای ایسلند و جنوب شرقی جزیره‌ی گرینلند وابسته به کشور دانمارک، شمال غربی اقیانوس اطلس: در کرانه‌های منطقه‌ی لابرادور در شمال شرقی کشور کانادا تا ایالت ماساچوست کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۲۳/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Erling Svensen
(آشنایی بیشتر با گرگ‌ماهی اطلسی)

 

گرگ‌ماهی خال‌دار

نام: گرگ‌ماهی خال‌دار Spotted wolffish
نام علمی: Anarhichas minor
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۵ تا ۶۰۰ متری (بیشتر ۱۰۰ تا ۴۰۰ متری) آب‌های معتدل اقیانوس اطلس (شمال غربی اقیانوس اطلس: در کرانه‌های غربی جزیره‌ی گرینلند وابسته به کشور دانمارک و استان نوا اسکوشیا در شرق کشور کانادا تا ایالت ماساچوست کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی، شمال شرقی اقیانوس اطلس: در کرانه‌های جزیره‌ی اسپیتس‌برگن تا کرانه‌های اسکاندیناوی، همچنین کرانه‌های کشور جزیره‌ای ایسلند و جنوب شرقی جزیره‌ی گرینلند وابسته به کشور دانمارک)
اندازه: وزن ۲۷/۹ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۸۰ (بیشتر ۱۲۰) سانتی‌متر

نگاره: Rudolf Svensen

 

گرگ‌ماهی برینگ

نام: گرگ‌ماهی برینگ Bering wolffish
نام علمی: Anarhichas orientalis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۰ متری (بیشتر ۱۰ تا ۷۰ متری) آب‌های معتدل شمال اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن و دریای اختسک در شرق قاره‌ی آسیا تا دریای برینگ و شمالگان کانادا)
اندازه: وزن ۱۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۱۲ سانتی‌متر

نگاره: G. Mazza

 

سرده‌ی Anarrhichthys

 

مارماهی گرگی

نام: مارماهی گرگی Wolf eel
نام علمی: Anarrhichthys ocellatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۲۶ متری آب‌های معتدل شمال اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای اختسک و ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی آلیوتی وابسته به ایالت آلاسکا تا جنوب ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۱۸/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۴۰ سانتی‌متر

نگاره: David Lehrian
(آشنایی بیشتر با مارماهی گرگی)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده