جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی لوتی‌ماهیان درخشان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی ماهی‌لوتیان درخشان

خانواده‌ی لوتی‌ماهیان درخشان Callanthiidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سوف‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی سوف‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان ماهی لوتی باشکوه را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی لوتی‌ماهیان درخشان در آب‌های کم‌ژرف اقیانوس‌های هند و آرام، شرق اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، بیضی‌مانند، فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان باله‌ی پشتی دراز و چشمانی درشت دارند. ریخت باله‌ی دُمی این ماهی‌ها گوناگون است. بیشتر گونه‌ها به‌رنگ سرخ روشن هستند. همه‌ی گونه‌های این خانواده دریازی و گوشت‌خوارند. گروپو خال‌زرد با درازای ۶ سانتی‌متر و ماهی لوتی باشکوه با درازای ۴۹ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی لوتی‌ماهیان درخشان به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Callanthias

 

ماهی لوتی دریایی باشکوه

نام: ماهی لوتی دریایی باشکوه Splendid sea perch
نام علمی: Callanthias allporti
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۱۰۰ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس‌های هند و آرام (شرق اقیانوس هند: در کرانه‌های جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه، جنوب غربی اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Ian Skipworth

 

ماهی لوتی باشکوه

نام: ماهی لوتی باشکوه Splendid Perch
نام علمی: Callanthias australis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۵ تا ۳۶۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای استرالیا و نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴۹ سانتی‌متر

نگاره: Andrew Green

 

ماهی لوتی باشکوه ژاپنی

نام: ماهی لوتی باشکوه ژاپنی Japanese splendid perch
نام علمی: Callanthias japonicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۷۰ تا ۲۰۰ متری آب‌های معتدل جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های جنوبی کشور ژاپن و شرق دریای چین در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Plaza.rakuten.co.jp

 

سرده‌ی Grammatonotus

 

گروپو خال‌زرد

نام: گروپو خال‌زرد Yellowspot groppo
نام علمی: Grammatonotus xanthostigma
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۱۴۲ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌های میکرونزی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ سانتی‌متر

نگاره: Luiz Rocha

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده