جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی آزادماهیان استرالیایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی آزادماهیان استرالیایی

خانواده‌ی آزادماهیان استرالیایی Arripidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سوف‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی سوف‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۱ سرده و ۴ گونه جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی آزادماهیان استرالیایی در آب‌های جنوب غربی اقیانوس آرام و در کرانه‌های کشور نیوزیلند و جنوب کشور استرالیا زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، دوک‌مانند، فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان چشمانی کم‌وبیش درشت، باله‌ی پشتی دراز و باله‌ی دُمی دوشاخه دارند. بیشتر گونه‌های این خانواده دریازی هستند، ولی در میان آنان گونه‌های آب لب‌شور نیز یافت می‌شود. شاه‌ماهی استرالیایی با درازای ۴۱ سانتی‌متر و آزادماهی استرالیای غربی با درازای ۹۶ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی آزادماهیان استرالیایی به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی آزادماهی‌های استرالیایی Arripis

 

شاه‌ماهی استرالیایی

نام: شاه‌ماهی استرالیایی Australian herring
نام علمی: Arripis georgianus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ؟ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۸۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۱ سانتی‌متر

نگاره: Rudie H. Kuiter

 

آزادماهی استرالیایی شرقی

نام: آزادماهی استرالیایی شرقی Eastern australian salmon
نام علمی: Arripis trutta
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳۰ تا ۳۹ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور نیوزیلند و جنوب استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۹/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۹ سانتی‌متر

نگاره: Andrew J. Green

 

آزادماهی استرالیای غربی

نام: آزادماهی استرالیای غربی Western Australian salmon
نام علمی: Arripis truttacea
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۸۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۱۰/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۹۶ سانتی‌متر

نگاره: John Sear

 

کاخاوای شمالی

نام: کاخاوای شمالی Northern kahawai
نام علمی: Arripis xylabion
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور نیوزیلند و جنوب استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۸۵ سانتی‌متر

نگاره: John Turnbull

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده