جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی شکم‌چراغیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی شکم‌چراغیان

خانواده‌ی شکم‌چراغیان Acropomatidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سوف‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی سوف‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان ماهی لوتی گلوسیاه را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی شکم‌چراغیان در آب‌های گرمسیری و معتدل اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، بیضی‌مانند، فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان دو باله‌ی پشتی، باله‌ی دُمی دوشاخه و چشمانی درشت دارند. گونه‌های سرده‌ی شکم‌چراغی‌ها Acropoma، دارای اندامی نورزا در زیر شکم‌شان هستند. همچنین همه‌ی گونه‌های این خانواده دریازی هستند. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Doederleinia

 

ماهی لوتی گلوسیاه

نام: ماهی لوتی گلوسیاه Blackthroat seaperch
نام علمی: Doederleinia berycoides
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰۰ تا ۶۰۰ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس هند تا غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شمال غربی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا شمال غربی استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: Ecosci.jp

 

سرده‌ی Synagrops

 

خارماهی سیاه‌دهان

نام: خارماهی سیاه‌دهان Blackmouth bass
نام علمی: Synagrops bellus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۶۰ تا ۹۱۰ متری (بیشتر ۱۰۷ تا ۱۷۹ متری) آب‌های اقیانوس‌های اطلس و آرام (شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشورهای گینه تا نیجریه در غرب قاره‌ی آفریقا، غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور کانادا و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا ایالت ریو گرانده‌ی جنوبی در جنوب کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی و همچنین شاخاب مکزیک و دریای کارائیب، غرب اقیانوس آرام: در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۳ سانتی‌متر

نگاره: NOAA Photo Library

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده