جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی شبدیزماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی شبدیزماهیان

خانواده‌ی شبدیزماهیان Anoplopomatidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی لنگرماهی‌سانیان، از راسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۲ گونه‌ی شبدیزماهی و روغن‌ماهی سیاه جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی شبدیزماهیان در آب‌های کم‌وبیش ژرف شمال اقیانوس آرام زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، کم‌وبیش فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان دو باله‌ی پشتی و باله‌های شکمی کوچک دارند. این ماهی‌ها دریازی و کف‌زی هستند و خوراک‌شان سخت‌پوستان، سرپایان، کرم‌ها و ماهیان دیگر است. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی شبدیزماهی‌ها Anoplopoma

 

شبدیزماهی

نام: شبدیزماهی Sablefish
نام علمی: Anoplopoma fimbria
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۷۵ تا ۲۷۴۰ متری (بیشتر ۱۷۵ تا ۱۴۵۰ متری) آب‌های شمال اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا و دریای برینگ تا ایالت آلاسکا تا ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۲۵ (بیشتر ۴) کیلوگرم، بدن به درازای ۱۲۰ (بیشتر ۷۰) سانتی‌متر

نگاره: NOAA Photo Library

 

سرده‌ی Erilepis

 

روغن‌ماهی سیاه

نام: روغن‌ماهی سیاه Skilfish
نام علمی: Erilepis zonifer
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۶۸۰ متری آب‌های شمال اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا و دریای برینگ تا ایالت آلاسکا تا ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۹۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۸۳ سانتی‌متر

نگاره: Totti

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده