جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی روده‌ماهیان کور

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی روده‌ماهیان کور

خانواده‌ی روده‌ماهیان کور Aphyonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی روده‌ماهی‌سانیان زنده‌زا، از راسته‌ی روده‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان ماهی کور ژلاتینی را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی روده‌ماهیان کور در ژرفای ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ متری آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، شفاف و بدون پولک دارند. همچنین آنان باله‌های پشتی و مخرجی دراز دارند. باله‌های پشتی، دُمی و مخرجی آنان به‌هم پیوسته است. بیشتر گونه‌های این خانواده یا نابینا هستند یا تنها می‌توانند ناهمسانی میان نور و تاریکی را شناسایی کنند. برخی نیز بدون چشم هستند. همچنین گونه‌های این خانواده دریازی و تخم‌گذار زنده‌زا هستند. بیشتر آنان نوتنی هستند و در بزرگسالی نیز لاروگونه می‌مانند. ماهی کور بولین با درازای ۹/۹ سانتی‌متر و Barathronus maculatus با درازای ۱۸ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی روده‌ماهیان کور به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Aphyonus

 

ماهی کور ژلاتینی

نام: ماهی کور ژلاتینی Gelatinous blindfish
نام علمی: Aphyonus gelatinosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۹۰۰ تا ۲۵۶۲ متری آب‌های اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام (شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی آزور وابسته به کشور پرتغال و گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا، جنوب غربی اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه، غرب اقیانوس هند: در کرانه‌های کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: David Shale

 

سرده‌ی Barathronus

 

Barathronus maculatus

نام: -
نام علمی: Barathronus maculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳۸۶ تا ۱۵۲۵ متری آب‌های اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شمالی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا، کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: Marcus Krag

 

Barathronus parfaiti

نام: -
نام علمی: Barathronus parfaiti
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۸۴۵ تا ۵۰۰۵ متری شمال شرقی اقیانوس اطلس
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Ncei.noaa.gov

 

سرده‌ی Paraphyonus

 

ماهی کور بولین

نام: ماهی کور بولین Bolin's blindfish
نام علمی: Paraphyonus bolini
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰۷۵ تا ۱۳۰۰ متری آب‌های اقیانوس‌های هند و آرام (غرب اقیانوس هند: در کرانه‌های کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا، غرب اقیانوس آرام: در دریای چین جنوبی و کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۹/۹ سانتی‌متر

نگاره: Csiro.au

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده