جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی شیپورماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی شیپورماهیان

خانواده‌ی شیپورماهیان Aulostomidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی شیپورماهی‌سانیان، از راسته‌ی سوزن‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۳ گونه‌ی شیپورماهی چینی، شیپورماهی اطلس غربی و شیپورماهی اطلس جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی شیپورماهیان در آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام زندگی می‌کنند. آنان بیشتر در آب‌سنگ‌های بستر دریا یافت می‌شوند. این جانوران بدنی دراز، سِفت، اردک‌ماهی‌مانند، کم‌وبیش فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان پوزه‌ای دراز، لوله‌ای و دو سبیلک در نزدیکی دهان‌شان دارند. این ماهی‌ها می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. باله‌های پشتی و مخرجی شیپورماهی‌ها در نزدیکی باله‌ی دُمی گِردشان جای گرفته‌اند. گونه‌های خانواده‌ی شیپورماهیان می‌توانند رنگ خود را برابر با پیرامون خود دگرگون کرده و خود را از دید دیگر جانوران پنهان کنند. همه‌ی گونه‌های این خانواده دریازی و روزگرد هستند. در این نوشته با ۳ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی شیپورماهی‌ها Aulostomus

 

شیپورماهی چینی

نام: شیپورماهی چینی Chinese trumpetfish
نام علمی: Aulostomus chinensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۱۲۲ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌ی ایستر وابسته به کشور شیلی در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق مرکز اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور پاناما، گروه‌جزیره‌ی رویلیاخیخدو وابسته به کشور مکزیک، جزیره‌ی کلیپرتون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه)، گروه‌جزیره‌ی کوکوس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) و جزیره‌ی مالپلو وابسته به کشور کلمبیا)
اندازه: بدن به درازای ۸۰ سانتی‌متر

نگاره: BarryFackler

 

شیپورماهی اطلس غربی

نام: شیپورماهی اطلس غربی West atlantic trumpetfish
نام علمی: Aulostomus maculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های جنوبی ایالت فلوریدای کشور آمریکا و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا شمال آمریکای جنوبی و شرق تا گروه‌جزیره‌ی سنت پیتر و سنت پاول وابسته به کشور برزیل)
اندازه: بدن به درازای ۱۰۰ سانتی‌متر

نگاره: François Libert

 

شیپورماهی اطلس

نام: شیپورماهی اطلس Atlantic trumpetfish
نام علمی: Aulostomus strigosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۲۵ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشور موریتانی در شمال غربی قاره‌ی آفریقا تا نامبیبا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا، همچنین کرانه‌های کشور جزیره‌ای کیپ ورد)
اندازه: بدن به درازای ۷۵ سانتی‌متر

نگاره: Diego Delso

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده