جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی شیپورماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی شیپورماهیان

خانواده‌ی شیپورماهیان Aulostomidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی شیپورماهی‌سانیان، از راسته‌ی سوزن‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۳ گونه‌ی شیپورماهی چینی، شیپورماهی اطلس غربی و شیپورماهی اطلس جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی شیپورماهیان در آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام زندگی می‌کنند. آنان بیشتر در آب‌سنگ‌های بستر دریا یافت می‌شوند. این جانوران بدنی دراز، سِفت، اردک‌ماهی‌مانند، کم‌وبیش فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان پوزه‌ای دراز، لوله‌ای و دو سبیلک در نزدیکی دهان‌شان دارند. این ماهی‌ها می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. باله‌های پشتی و مخرجی شیپورماهی‌ها در نزدیکی باله‌ی دُمی گِردشان جای گرفته‌اند. گونه‌های خانواده‌ی شیپورماهیان می‌توانند رنگ خود را برابر با پیرامون خود دگرگون کرده و خود را از دید دیگر جانوران پنهان کنند. همه‌ی گونه‌های این خانواده دریازی و روزگرد هستند. در این نوشته با ۳ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی شیپورماهی‌ها Aulostomus

 

شیپورماهی چینی

نام: شیپورماهی چینی Chinese trumpetfish
نام علمی: Aulostomus chinensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۱۲۲ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌ی ایستر وابسته به کشور شیلی در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق مرکز اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور پاناما، گروه‌جزیره‌ی رویلیاخیخدو وابسته به کشور مکزیک، جزیره‌ی کلیپرتون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه)، گروه‌جزیره‌ی کوکوس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) و جزیره‌ی مالپلو وابسته به کشور کلمبیا)
اندازه: بدن به درازای ۸۰ سانتی‌متر

 

شیپورماهی اطلس غربی

نام: شیپورماهی اطلس غربی West atlantic trumpetfish
نام علمی: Aulostomus maculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های جنوبی ایالت فلوریدای کشور آمریکا و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا شمال آمریکای جنوبی و شرق تا گروه‌جزیره‌ی سنت پیتر و سنت پاول وابسته به کشور برزیل)
اندازه: بدن به درازای ۱۰۰ سانتی‌متر

 

شیپورماهی اطلس

نام: شیپورماهی اطلس Atlantic trumpetfish
نام علمی: Aulostomus strigosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۲۵ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشور موریتانی در شمال غربی قاره‌ی آفریقا تا نامبیبا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا، همچنین کرانه‌های کشور جزیره‌ای کیپ ورد)
کشورهای غربی قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۷۵ سانتی‌متر

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده