جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی سیمین‌پهلوان نوگرمسیری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی سیمین‌پهلوان نوگرمسیری

خانواده‌ی سیمین‌پهلوان نوگرمسیری Atherinopsidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گل‌آذین‌چهره‌سانیان، از راسته‌ی گل‌آذین‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان سیمین‌پهلوی‌های جک و آرژانتینی را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی سیمین‌پهلوان نوگرمسیری در کرانه‌های دریاها و زیستگاه‌های آب شیرین همچون رودها و دریاچه‌های منطقه‌های گرمسیری، نیمه‌گرمسیری و معتدل آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی دراز، کم‌وبیش فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان دهانی کوچک و چشمانی کم‌وبیش بزرگ دارند. باله‌های پشتی گونه‌های این خانواده دو بخشی است. باله‌های سینه‌ای آنان نیز در بالا و روی بدن‌شان جای گرفته‌اند. همچنین نواری پهن به‌رنگ نقره‌ای یا سیاه در پهلوهای این ماهی‌ها کشیده شده است.
بیشتر گونه‌های این خانواده دریازی هستند، ولی در میان آنان نزدیک به ۵۰ گونه‌ی آب شیرین و شماری گونه‌ی آب لب‌شور نیز یافت می‌شود. خوراک این ماهی‌ها زئوپلانکتون‌ها، حشرات، ماهیان کوچک و گاهی حلزون‌ها است. سیمین‌پهلوی طلایی Labidesthes vanhyningi با درازای ۶/۴ سانتی‌متر و سیمین‌پهلوی آرژانتینی با درازای ۵۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی سیمین‌پهلوان نوگرمسیری به‌شمار می‌روند. (سیمین‌پهلوی طلایی Menidia colei یکی دیگر از گونه‌های این خانواده است که ۴/۲ سانتی‌متر درازا دارد و کوچک‌ترین گونه‌ی این خانواده به‌شمار می‌رود. از آن‌جا که عکس درخوری از آن یافت نشد، در این فهرست آورده نشده است.) در این نوشته با ۱۱ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی Atherinopsinae
سرده‌ی Atherinops

 

سیمین‌پهلوی تاپ‌اِسمِلت

نام: سیمین‌پهلوی تاپ‌اِسمِلت Topsmelt silverside
نام علمی: Atherinops affinis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۲۶ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌ی ونکوور بخشی از استان بریتیش کلمبیای کشور کانادا تا ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۳۷ سانتی‌متر

نگاره: Ron DeCloux

 

سرده‌ی Atherinopsis

 

سیمین‌پهلوی جک

نام: سیمین‌پهلوی جک Jack silverside
نام علمی: Atherinopsis californiensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۳۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت اورگن در شمال غربی کشور آمریکا تا ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: Ron DeCloux

 

سرده‌ی سیمین‌پهلوهای کالیفرنیایی Leuresthes
گونه‌های این سرده در ماسه‌های کرانه‌های دریا تخم‌گذاری می‌کنند.

 

سیمین‌پهلوی کالیفرنیا

نام: سیمین‌پهلوی کالیفرنیا California grunion
نام علمی: Leuresthes tenuis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۸ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا ایالت باخا کالیفرنیای سور کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۱۹ سانتی‌متر

نگاره: Z Phase

 

سرده‌ی Odontesthes

 

سیمین‌پهلوی آرژانتینی

نام: سیمین‌پهلوی آرژانتینی Argentinian silverside
نام علمی: Odontesthes bonariensis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۸ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا ایالت باخا کالیفرنیای سور کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۵/۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۰ (گاه ۸۲) سانتی‌متر

نگاره: Casey H. Richart

 

زیرخانواده‌ی Menidiinae
سرده‌ی Atherinella

 

Atherinella chagresi

نام: -
نام علمی: Atherinella chagresi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای پاناما و کاستاریکا در آمریکای مرکزی)
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Molina, A

 

سرده‌ی Labidesthes

 

سیمین‌پهلوی بروک

نام: سیمین‌پهلوی بروک Brook silverside
نام علمی: Labidesthes sicculus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رودها و دریاچه‌های زهکشی شاخاب مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر

نگاره: Edward Hicks

 

سیمین‌پهلوی طلایی

نام: سیمین‌پهلوی طلایی Golden silverside
نام علمی: Labidesthes vanhyningi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رودهای ریزنده به شاخاب مکزیک در شرق آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۶/۴ سانتی‌متر

نگاره: Eric C. Maxwell

 

سرده‌ی Membras

 

سیمین‌پهلوی زِبر

نام: سیمین‌پهلوی زِبر Rough silverside
نام علمی: Membras martinica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۱۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت نیویورک کشور آمریکا و پیرامون شاخاب مکزیک تا ایالت فلوریدای کشور آمریکا و شمال کشور مکزیک در شرق آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: Valenciennes

 

سرده‌ی Menidia

 

سیمین‌پهلوی درون‌خشکی

نام: سیمین‌پهلوی درون‌خشکی Inland silverside
نام علمی: Menidia beryllina
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت ماساچوست تا جنوب ایالت فلوریدای کشور آمریکا و پیرامون شاخاب مکزیک تا شمال شرقی کشور مکزیک در شرق آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Cope

 

سیمین‌پهلوی واکاما

نام: سیمین‌پهلوی واکاما Waccamaw silverside
نام علمی: Menidia extensa
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل دریاچه‌ی واکاما در کارولینای شمالی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Hubbs and Raney

 

سیمین‌پهلوی اطلس

نام: سیمین‌پهلوی اطلس Atlantic silverside
نام علمی: Menidia menidia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳ متری آب‌های معتدل غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های شاخاب سنت لورنس در کرانه‌های کشور کانادا تا شمال شرقی ایالت فلوریدای کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Alex Roukis

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده