جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان تندابی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان تندابی

خانواده‌ی گربه‌ماهیان تندابی Amblycipitidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گربه‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان تندابی در آب‌های گرمسیری و شیرین رودها و جویبارهای پُرشتاب جنوب و شرق قاره‌ی آسیا همچون پاکستان، شمال هند تا مالزی، چین، کره‌ی شمالی، کره‌ی جنوبی و ژاپن زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، کم‌وبیش فشرده و بدون پولک دارند. همچنین آنان چشمانی کوچک و سبیلک‌هایی در نزدیکی دهان‌شان دارند. این ماهیان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. گونه‌های این خانواده یک باله‌ی چربی دارند که در برخی گونه‌ها با باله‌ی دُمی آمیخته می‌شود. Amblyceps laticeps با درازای ۴/۲ سانتی‌متر و Liobagrus andersoni با درازای ۱۵ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان تندابی به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۷ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Amblyceps

 

Amblyceps foratum

نام: -
نام علمی: Amblyceps foratum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و جویبارهای شمال جزیره‌مانند مالزی و کشورهای تایلند و کامبوج در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸/۵ سانتی‌متر

نگاره: Adrian Taylor

 

Amblyceps laticeps

نام: -
نام علمی: Amblyceps laticeps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و جویبارهای کشورهای بنگلادش و هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ سانتی‌متر

نگاره: Beta Mahatvaraj

 

سرده‌ی Liobagrus

 

Liobagrus andersoni

نام: -
نام علمی: Liobagrus andersoni
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل رودها و جویبارهای کشور کره‌ی جنوبی در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Tom Giammarco

 

Liobagrus marginatus

نام: -
نام علمی: Liobagrus marginatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل رودها و جویبارهای استان سیچوآن کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۸ سانتی‌متر

نگاره: Blair Chen

 

Liobagrus mediadiposalis

نام: -
نام علمی: Liobagrus mediadiposalis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رودها و جویبارهای کشور کره‌ی جنوبی در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۳ سانتی‌متر

نگاره: Tom Giammarco

 

Liobagrus reinii

نام: -
نام علمی: Liobagrus reinii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل رودها و جویبارهای کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر

نگاره: Tansuigyo

 

سرده‌ی Xiurenbagrus

 

Xiurenbagrus dorsalis

نام: -
نام علمی: Xiurenbagrus dorsalis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رودها و جویبارهای منطقه‌ی خودگردان گوانگ‌شی در جنوب کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ سانتی‌متر

نگاره: Dante Fenolio

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده