جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان بانجو

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان بانجو

خانواده‌ی گربه‌ماهیان بانجو Aspredinidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گربه‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان بانجو نواری و گربه‌ماهی بانجو را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان بانجو در آب‌های گرمسیری و شیرین رودهای آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، باریک، کم‌وبیش فشرده و بدون پولک دارند. همچنین آنان سری بزرگ و تخت یا فرورفته دارند. بدن باریک و سر بزرگ برخی از گونه‌های این خانواده همانند ساز زهی بانجو است. از همین روی به آنان بانجو گفته می‌شود. این ماهی‌ها چشمانی کوچک و سبیلک‌هایی در نزدیکی دهان‌شان دارند. ماهی‌های بانجو می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. بیشتر گونه‌های این خانواده در آب شیرین زندگی می‌کنند، ولی در میان آنان گونه‌های آب لب‌شور نیز یافت می‌شود. Dupouyichthys sapito با درازای ۳ سانتی‌متر و بانجو نواری با درازای ۳۱/۸ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان بانجو به‌شمار می‌روند. (Hoplomyzon papillatus با درازای ۱/۷ سانتی‌متر و Aspredo aspredo با درازای ۳۸/۳ سانتی‌متر از دیگر گونه‌های این خانواده هستند و کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین آنان به‌شمار می‌روند. از آن‌جا که عکس درخوری از آنان یافت نشد، در این فهرست آورده نشده‌اند). در این نوشته با ۹ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی Aspredininae
سرده‌ی Platystacus

 

بانجو نواری

نام: بانجو نواری Banded banjo
نام علمی: Platystacus cotylephorus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشور ونزوئلا تا شمال برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳۱/۸ سانتی‌متر

نگاره: Enjoy!fish

 

زیرخانواده‌ی Bunocephalinae
سرده‌ی Amaralia

 

Amaralia hypsiura

نام: -
نام علمی: Amaralia hypsiura
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۳ سانتی‌متر

نگاره: Frank Schäfer

 

Amaralia oviraptor

نام: -
نام علمی: Amaralia oviraptor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای پاراگوئه و پارانا در کشورهای برزیل، پاراگوئه و شمال آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۳ سانتی‌متر

نگاره: -

 

سرده‌ی Bunocephalus

 

گربه‌ماهی بانجو

نام: گربه‌ماهی بانجو Banjo catfish
نام علمی: Bunocephalus coracoideus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در کشورهای بولیوی، برزیل، پرو و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر

نگاره: Peter Rockstroh

 

Bunocephalus verrucosus

نام: -
نام علمی: Bunocephalus verrucosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون و رودهای کشورهای گویان، سورینام و گویان فرانسه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۹/۸ سانتی‌متر

نگاره: Sojapat

 

زیرخانواده‌ی Hoplomyzontinae
سرده‌ی Dupouyichthys

 

Dupouyichthys sapito

نام: -
نام علمی: Dupouyichthys sapito
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود ماگدالِنا و دریاچه‌ی ماراکایبو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Ictiologia Universidad Católica de Oriente

 

سرده‌ی Hoplomyzon

 

Hoplomyzon sexpapilostoma

نام: -
نام علمی: Hoplomyzon sexpapilostoma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود اورینوکو در کشور ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ سانتی‌متر

نگاره: Zoopet

 

سرده‌ی Xyliphius

 

Xyliphius barbatus

نام: -
نام علمی: Xyliphius barbatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل حوضه‌ی رودهای پاراگوئه و پارانا در کشور آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۹/۹ سانتی‌متر

نگاره: -

 

Xyliphius lepturus

نام: -
نام علمی: Xyliphius lepturus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای آمازون و اورینوکو در کشورهای کلمبیا، اکوادور و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۲ سانتی‌متر

نگاره: Jung

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده