جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان بالارو

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان بالارو

خانواده‌ی گربه‌ماهیان بالارو Astroblepidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گربه‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان گربه‌ماهی‌های بالارو کاخ و گونتر را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان بالارو در آب‌های گرمسیری و شیرین جویبارها و رودهای کشور پاناما در آمریکای مرکزی و منطقه‌ی آند در آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند. برخی از گونه‌های این خانواده در جویبارهای تندابی کوهستانی به سر می‌برند و از تخته‌سنگ‌های شیب‌دار آبشارها بالا می‌روند. آنان این کار را به یاری باله‌های شکمی و دهان مکنده‌ی‌شان انجام می‌دهند. این جانوران بدنی کشیده، کم‌وبیش فشرده و بدون پولک دارند. همچنین آنان چشمانی کوچک و سبیلک‌هایی در نزدیکی دهان زیرین‌شان دارند. این ماهیان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. گربه‌ماهی بالارو وییِتا با درازای ۸ سانتی‌متر و گربه‌ماهی بالارو کاخ با درازای ۳۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان بالارو به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۶ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی گربه‌ماهی‌های بالارو Astroblepus

 

گربه‌ماهی بالارو بوکیا

نام: گربه‌ماهی بالارو بوکیا Boquia climbing catfish
نام علمی: Astroblepus chapmani
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود ماگدالِنا در کشور کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۳ سانتی‌متر

نگاره: Diversidadfaunistica

 

گربه‌ماهی بالارو کاخ

نام: گربه‌ماهی بالارو کاخ Palace climbing catfish
نام علمی: Astroblepus grixalvii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود ماگدالِنا در کشور کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Corysrus.com

 

گربه‌ماهی بالارو گونتِر

نام: گربه‌ماهی بالارو گونتِر Gunther's climbing catfish
نام علمی: Astroblepus guentheri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای ماگدالِنا و کائوکا در کشور کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Ictiologia Universidad Católica de Oriente

 

گربه‌ماهی بالارو وییِتا

نام: گربه‌ماهی بالارو وییِتا Villeta climbing catfish
نام علمی: Astroblepus homodon
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود ماگدالِنا در کشور کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Ictiologia Universidad Católica de Oriente

 

گربه‌ماهی بالارو کومبِرچیاتو

نام: گربه‌ماهی بالارو کومبِرچیاتو Comberciato climbing catfish
نام علمی: Astroblepus mancoi
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود اوکایالی در کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۲ سانتی‌متر

نگاره: Aqualog.de

 

گربه‌ماهی بالارو تاکشانوفسکی

نام: گربه‌ماهی بالارو تاکشانوفسکی Taczanowski's climbing catfish
نام علمی: Astroblepus taczanowskii
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود اوکایالی در کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Aqualog.de

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده