جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کورماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کورماهیان

خانواده‌ی کورماهیان Amblyopsidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی Aphredoderoidei، از راسته‌ی سوف‌آزادسانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۱ سرده و ۷ گونه جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی کورماهیان در زیستگاه‌های آب شیرین همچون غارها (دریاچه‌های زیرزمینی، استخرها، رودها و جویبارها)، چشمه‌ها و باتلاق‌های شرق و جنوب کشور آمریکا در آمریکای شمالی زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، دوک‌مانند و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان سری بدون پولک و کم‌وبیش فرورفته و باله‌های شکمی بسیار کوچک دارند. اگرچه برخی گونه‌ها بدون باله‌های شکمی هستند. بدن این ماهی‌ها بدون رنگدانه و تا اندازه‌ای شفاف است. بیشتر گونه‌های این خانواده یا نابینا هستند یا تنها می‌توانند ناهمسانی میان نور و تاریکی را شناسایی کنند. برخی از آنان چشم‌های ریز و کاربردی دارند و برخی نیز بدون چشم هستند. غارماهی اوزارک با درازای ۶/۲ سانتی‌متر و غارماهی جنوبی با درازای ۹ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی کورماهیان به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۶ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی کورماهی‌ها Amblyopsis

 

غارماهی هوزِر

نام: غارماهی هوزِر Hoosier cavefish
نام علمی: Amblyopsis hoosieri
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل غارها و چشمه‌های ایالت ایندیانای کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۸/۲ سانتی‌متر

نگاره: Prosanta Chakrabarty

 

غارماهی اوزارک

نام: غارماهی اوزارک Ozark cavefish
نام علمی: Amblyopsis rosae
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل غارهای جنوب غربی ایالت میسوری، شمال شرقی اکلاهما و شمال غربی آرکانزاس در کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ سانتی‌متر

نگاره: Lance Merry

 

سرده‌ی Chologaster

 

ماهی باتلاقی

نام: ماهی باتلاقی Swampfish
نام علمی: Chologaster cornuta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل رودهای جنوب شرقی ایالت ویرجینیا تا مرکز جورجیا در کرانه‌های شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۶/۸ سانتی‌متر

نگاره: Daniel Folds

 

سرده‌ی Forbesichthys

 

غارماهی چشمه‌ای

نام: غارماهی چشمه‌ای Spring cavefish
نام علمی: Forbesichthys agassizii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل غارها و چشمه‌های ایالت‌های تنسی، کنتاکی، ایلینوی و میزوری در کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Matthew L. Niemiller

 

سرده‌ی Speoplatyrhinus

 

غارماهی آلاباما

نام: غارماهی آلاباما Alabama cavefish
نام علمی: Speoplatyrhinus poulsoni
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل استخرهای زیرزمینی غار کِی در شمال غربی آلاباما در کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۷/۲ سانتی‌متر

نگاره: Dante Fenolio

 

سرده‌ی Typhlichthys

 

غارماهی جنوبی

نام: غارماهی جنوبی Southern cavefish
نام علمی: Typhlichthys subterraneus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل استخرهای زیرزمینی غارهای ایالت‌های جورجیا، تنسی، کنتاکی، ایندیانا، میزوری و آرکانزاس در کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Matthew L. Niemiller

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده