جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی ماهیان شالیزار

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی ماهیان شالیزار

خانواده‌ی ماهیان شالیزار Adrianichthyidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی شالیزارماهی‌سانیان، از راسته‌ی منقارماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان ماهی‌های شالیزار ژاپنی، جاوه‌ای و هندی را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی ماهیان شالیزار در زیستگاه‌های آب شیرین همچون رودها و دریاچه‌های منطقه‌های گرمسیری کشورهای هند و ژاپن تا اندونزی و استرالیا زندگی می‌کنند. همچنین نزدیک به نیمی از گونه‌های این خانواده در جزیره‌ی سولاوِسی کشور اندونزی یافت می‌شوند. این جانوران بدنی کشیده، دوک‌مانند، فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان باله‌های مخرجی بزرگ و چشمانی درشت دارند. بیشتر گونه‌های این خانواده در آب شیرین زندگی می‌کنند، ولی در میان آنان گونه‌های آب لب‌شور نیز یافت می‌شود. ماهی شالیزار دیزی با درازای ۲/۸ سانتی‌متر و ماهی شالیزار ساراسین با درازای ۸ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی ماهیان شالیزار به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۸ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Oryzias

 

ماهی شالیزار هاینان

نام: ماهی شالیزار هاینان Hainan medaka
نام علمی: Oryzias curvinotus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای استان کوانگ نین در شمال کشور ویتنام و استان‌های هاینان و گوانگ‌دونگ در جنوب کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Tse Chung Yi

 

ماهی شالیزار هندی

نام: ماهی شالیزار هندی Indian ricefish
نام علمی: Oryzias dancena
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری زیستگاه‌های آب شیرین و آب لب‌شور کشورهای هند، بنگلادش، سری‌لانکا، میانمار و تایلند در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ سانتی‌متر

نگاره: Andaman Kaosung

 

ماهی شالیزار جاوه‌ای

نام: ماهی شالیزار جاوه‌ای Javanese ricefish
نام علمی: Oryzias javanicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری آبگیرها، جویبارها، جوی‌ها، باتلاق‌ها، مانگروها و کانال‌های کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Lisopavlik

 

ماهی شالیزار ژاپنی

نام: ماهی شالیزار ژاپنی Japanese rice fish
نام علمی: Oryzias latipes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری شالیزارها، مرداب‌ها، آبگیرها، جویبارها و استخرهای کشورهای ژاپن، کره‌ی شمالی و جنوبی، چین و ویتنام در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: aquascapinglab

 

ماهی شالیزار مِکونگ

نام: ماهی شالیزار مِکونگ Mekong Ricefish
نام علمی: Oryzias mekongensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود مکونگ در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Jui-Pin Paul Wu

 

ماهی شالیزار سیاه

نام: ماهی شالیزار سیاه Black buntingi
نام علمی: Oryzias nigrimas
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری دریاچه‌ی پوسو در جزیره‌ی سولاوسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۷ سانتی‌متر

نگاره: Jkfmedaka

 

ماهی شالیزار ساراسین

نام: ماهی شالیزار ساراسین Sarasins minnow
نام علمی: Oryzias sarasinorum
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری دریاچه‌ی لیندو در پارک ملی لورن لیندو در جزیره‌ی سولاوسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Barbara Nicca

 

ماهی شالیزار دیزی

نام: ماهی شالیزار دیزی Daisy's Ricefish
نام علمی: Oryzias woworae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و آبگیرهای جزیره‌ی مونا وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ سانتی‌متر

نگاره: Garnelio

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده