جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی شیشه‌ماهیان آسیایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی شیشه‌ماهیان آسیایی

خانواده‌ی شیشه‌ماهیان آسیایی Ambassidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سوف‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی سوف‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان شیشه‌ماهی‌های آگاسی، غول‌پیکر، گوژسر و هندی را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی شیشه‌ماهیان آسیایی در آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام و همچنین زیستگاه‌های آب شیرین قاره‌های آسیا و اقیانوسیه زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، پشت‌بلند، فشرده و پوشیده از پولک دارند. بدن بسیاری از گونه‌ها شفاف یا نیمه‌شفاف است و استخوان‌ها و اندام‌های درونی آنان دیده می‌شود. باله‌ی پشتی نخست آنان بلند و باله‌ی دُمی آنان دوشاخه است. گونه‌های این خانواده در آب شور (دریازی)، آب لب‌شور و همچنین آب شیرین یافت می‌شوند. شیشه‌ماهی شعله با درازای ۲/۳ سانتی‌متر و شیشه‌ماهی غول‌پیکر با درازای ۲۴ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی شیشه‌ماهیان آسیایی به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۱۵ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی شیشه‌ماهیان معمولی Ambassis

 

شیشه‌ماهی آگاسی

نام: شیشه‌ماهی آگاسی Agassiz's glass fish
نام علمی: Ambassis agassizii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رودها و جویبارهای ایالت‌های کوئینزلند، نیوساوت ولز و ویکتوریا در شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Australian Society for Fish Biology

 

ماهی لوتی باله‌زرد

نام: ماهی لوتی باله‌زرد Yellow-fin perchlet
نام علمی: Ambassis elongatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و جویبارهای ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Ryan Francis

 

شیشه‌ماهی پورت جکسون

نام: شیشه‌ماهی پورت جکسون Port Jackson glassfish
نام علمی: Ambassis jacksoniensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۶ متری آب‌های ‌نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Aaron Payne

 

شیشه‌ماهی مکلی

نام: شیشه‌ماهی مکلی Macleay's glassfish
نام علمی: Ambassis macleayi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و جویبارهای کرانه‌های شمالی کشور استرالیا و جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: -

 

ماهی لوتی پای‌رود

نام: ماهی لوتی پای‌رود Estuary perchlet
نام علمی: Ambassis marianus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های ‌نیمه‌گرمسیری رودها و جویبارهای شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Gunther Schmida

 

شیشه‌ماهی دُم‌پرچمی

نام: شیشه‌ماهی دُم‌پرچمی Flag-tailed glassfish
نام علمی: Ambassis miops
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا تا جزیره‌ی گینه‌ی نو و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و شمال تا جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۳ سانتی‌متر

نگاره: 呂 大腸

 

سرده‌ی Gymnochanda

 

شیشه‌ماهی رشته‌ای

نام: شیشه‌ماهی رشته‌ای Filament glassfish
نام علمی: Gymnochanda filamentosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و جویبارهای غرب جزیره‌ی بورنئو و جزیره‌مانند مالایی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Zoopet

 

شیشه‌ماهی شعله

نام: شیشه‌ماهی شعله Flame glassfish
نام علمی: Gymnochanda flamea
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و جویبارهای بخش اندونزیایی جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Schäfer

 

شیشه‌ماهی کوتوله

نام: شیشه‌ماهی کوتوله Dwarf glassfish
نام علمی: Gymnochanda ploegi
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری دریاچه‌های بخش اندونزیایی جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ سانتی‌متر

نگاره: Fishbook.com.tw

 

شیشه‌ماهی شعله‌ی گلگون

نام: شیشه‌ماهی شعله‌ی گلگون Rose flame glassfish
نام علمی: Gymnochanda verae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و جویبارهای جزیره‌ی بلیتونگ وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ سانتی‌متر

نگاره: Flair Wang

 

سرده‌ی Parambassis

 

ماهی لوتی شیشه‌ای رنگین‌کمانی

نام: ماهی لوتی شیشه‌ای رنگین‌کمانی Iridescent glassy perchlet
نام علمی: Parambassis apogonoides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های ‌گرمسیری رودها و جویبارهای کشورهای لائوس، کامبوج، مالزی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Andaman Kaosung

 

ماهی لوتی شیشه‌ای روز

نام: ماهی لوتی شیشه‌ای روز Day's glassy perchlet
نام علمی: Parambassis dayi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های ‌گرمسیری رودها، جویبارها و دریاچه‌های کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Natasha Khardina

 

شیشه‌ماهی غول‌پیکر

نام: شیشه‌ماهی غول‌پیکر Giant glassfish
نام علمی: Parambassis gulliveri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و جویبارهای کرانه‌های شمالی کشور استرالیا و جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲۴ سانتی‌متر

نگاره: Nathan Litjens

 

شیشه‌ماهی گوژسر

نام: شیشه‌ماهی گوژسر Humphead glassfish
نام علمی: Parambassis pulcinella
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های ‌گرمسیری حوضه‌ی رود سالوین در جنوب شرقی کشور میانمار و غرب تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: leksyka

 

شیشه‌ماهی هندی

نام: شیشه‌ماهی هندی Indian glassy fish
نام علمی: Parambassis ranga
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری آبگیرهای کشورهای پاکستان، هند، بنگلادش، نپال، میانمار، تایلند و مالزی در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۹/۵ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده