جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی سوزن‌آروارگان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی سوزن‌آروارگان

خانواده‌ی سوزن‌آروارگان Acestrorhynchidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی تتراسانیان، از راسته‌ی تتراسانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. سرده‌ی سوزن‌آرواره‌ها با ۱۴ گونه، تنها سرده‌ی این خانواده به‌شمار می‌رود. گونه‌های خانواده‌ی سوزن‌آروارگان در زیستگاه‌های آب شیرین همچون جویبارها، رودها، دریاچه‌ها، کولاب‌ها و منطقه‌های نزدیک به کرانه‌های آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند. بیشتر آنان در حوضه‌ی رودهای اورینوکو و آمازون یافت می‌شوند. این جانوران بدنی دراز، اردک‌ماهی‌مانند و پوشیده از پولک دارند. باله‌ی مخرجی آنان داسی‌مانند است و باله‌ی پشتی آنان در میان بدن جای گرفته و به باله‌ی دُمی نزدیک‌تر از سر است. Acestrorhynchus minimus با درازای ۶/۳ سانتی‌متر و کاشوروی درشت‌چشم با درازای ۴۵ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی سوزن‌آروارگان به‌شمار می‌روند. (از آن‌جا که عکس درخوری از Acestrorhynchus minimus یافت نشد، در این فهرست آورده نشده است). در این نوشته با ۵ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی سوزن‌آرواره‌ها Acestrorhynchus

 

Acestrorhynchus altus

نام: -
نام علمی: Acestrorhynchus altus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۳/۳ سانتی‌متر

نگاره: Enrico Richter

 

کاشوروی دُم‌سرخ

نام: کاشوروی دُم‌سرخ Red tail cachorro
نام علمی: Acestrorhynchus falcatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای اورینوکو و آمازون و رودهای کشورهای سورینام، گویان و گویان فرانسه در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۵۵ گرم، بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Aristoheliam

 

کاشوروی درشت‌چشم

نام: کاشوروی درشت‌چشم Big-eyed cachorro
نام علمی: Acestrorhynchus falcirostris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای اورینوکو و آمازون و رودهای کشور گویان در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

Acestrorhynchus isalineae

نام: -
نام علمی: Acestrorhynchus isalineae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود مادیرا در شمال غربی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۱ سانتی‌متر

نگاره: Marhi_226

 

اردک‌ماهی کاراسین

نام: اردک‌ماهی کاراسین Pike characin
نام علمی: Acestrorhynchus microlepis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای اورینوکو و آمازون و رودهای کشورهای سورینام، گویان و گویان فرانسه در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۳۰ گرم، بدن به درازای ۳۷ سانتی‌متر

نگاره: Jan Ranson

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده