جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گورامیان بالارو

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گورامیان بالارو

خانواده‌ی گورامیان بالارو Anabantidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مازماهی‌سانیان، از راسته‌ی مازماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان لوتی بالارو و تینوپوماهای پلنگی، آراسته و کنگو را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی گورامیان بالارو در زیستگاه‌های آب شیرین همچون رودها و دریاچه‌های کشورهای هند و چین، جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و زیر صحرای بزرگ آفریقا زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، کم‌وبیش پشت‌بلند و فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان دهانی کم‌وبیش بزرگ، چشمانی درشت و باله‌های پشتی و مخرجی دراز دارند. 
گونه‌های خانواده‌ی گورامیان بالارو در سرشان اندام و ساختاری مازمانند یا هزارتومانند همچون شش دارند. آنان با این اندام در آب‌های دارای کمبود اکسیژن، از راه هوای بیرون از آب دم‌وبازدم انجام می‌دهند. این ماهی‌ها بیشتر سرگرم فرو دادن هوا در لبه‌ی آب دیده می‌شوند. بیشتر گونه‌های این خانواده در بازه‌هایی کوتاه می‌توانند برای جستجوی دیگر آبگیرها از آب بیرون بروند. از همین روی به آنان گوارامیان بالارو گفته می‌شود. آنان با یاری باله‌ها و دُم خود بر روی زمین راه می‌روند و گاهی از درختان کوتاه ۱/۵ متری نیز بالا می‌روند.
بیشتر گونه‌های این خانواده در آب شیرین زندگی می‌کنند، ولی در میان آنان گونه‌های آب لب‌شور نیز یافت شود. Microctenopoma milleri با درازای ۴/۵ سانتی‌متر و لوتی بالارو با درازای ۲۵ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی گورامیان بالارو به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۱۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Anabas

 

لوتی بالارو

نام: لوتی بالارو Climbing perch
نام علمی: Anabas testudineus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و دریاچه‌های جنوب، جنوب شرقی و شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Abu Hamas

 

سرده‌ی Ctenopoma

 

تینوپومای پلنگی

نام: تینوپومای پلنگی Leopard ctenopoma
نام علمی: Ctenopoma acutirostre
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود کنگو در کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو و جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

Ctenopoma gabonense

نام: -
نام علمی: Ctenopoma gabonense
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود کنگو در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و رود اوگووه در کشور گابن در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۶/۵ سانتی‌متر

نگاره: John P Friel

 

Ctenopoma pellegrini

نام: -
نام علمی: Ctenopoma pellegrini
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود کنگو در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۲ سانتی‌متر

نگاره: World-rivers.net

 

تینوپومای دُم‌خال‌دار

نام: تینوپومای دُم‌خال‌دار Tailspot ctenopoma
نام علمی: Ctenopoma kingsleyae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای سنگال، ولتا، نیجر و کنگو از کشور موریتانی تا جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۱۸/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aquadiction

 

ماهی هزارتوی خال‌چشمی

نام: ماهی هزارتوی خال‌چشمی Ocellated labyrinth fish
نام علمی: Ctenopoma muriei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای نیل سفید و کنگو، رودهای روسیسی و مالاگاراسی و دریاچه‌های ویکتوریا، ادوارد، جورج، آلبرت و تانگانیکا در شرق و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Martin Grimm

 

Ctenopoma petherici

نام: -
نام علمی: Ctenopoma petherici
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای سنگال و گامبیا، زهکشی‌های رود نیجر، زهکشی دریاچه‌ی چاد و زهکشی‌های کرانه‌ای کشورهای ساحل عاج، غنا، توگو و بنین در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۷/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۱۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Manu Romero Peñalver

 

تینوپومای لکه‌دار

نام: تینوپومای لکه‌دار Mottled ctenopoma
نام علمی: Ctenopoma weeksii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود کنگو در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Aquariumbg

 

سرده‌ی Microctenopoma

 

تینوپومای آراسته

نام: تینوپومای آراسته Ornate ctenopoma
نام علمی: Microctenopoma ansorgii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود چیلوانگو و حوضه‌ی رود کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵/۴ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

تینوپومای کنگو

نام: تینوپومای کنگو Congo ctenopoma
نام علمی: Microctenopoma congicum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود کنگو در کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو و جمهوری دموکراتیک کنگو و رود چیلوانگو در کشور آنگولا در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

تینوپومای نواری

نام: تینوپومای نواری Banded ctenopoma
نام علمی: Microctenopoma fasciolatum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود کنگو در کشورهای کامرون، جمهوری کنگو و جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Thomas Bach

 

Microctenopoma milleri

نام: -
نام علمی: Microctenopoma milleri
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود کنگو در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Heiko Bleher

 

تینوپومای کوتوله

نام: تینوپومای کوتوله Dwarf ctenopoma
نام علمی: Microctenopoma nanum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود کنگو در کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو و جمهوری دموکراتیک کنگو، همچنین رود ساناگا در کامرون و جنوب تا رود چیلوانگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶/۷ سانتی‌متر

نگاره: Flair Wang

 

سرده‌ی Sandelia

 

کورپِر دماغه

نام: کورپِر دماغه Cape kurper
نام علمی: Sandelia capensis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رودهای کرانه‌های استان‌های کیپ غربی و کیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Brian Gratwicke

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده