جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان الوار

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان الوار

خانواده‌ی گربه‌ماهیان الوار Auchenipteridae، خانواده‌ای از راسته‌ی گربه‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان ماندوبا و گربه‌ماهی‌های غول‌پیکر و جگوار را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان الوار در آب‌های گرمسیری و شیرین رودهای آمریکای جنوبی، از پاناما تا آرژانتین زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، بیضی‌مانند، کم‌وبیش فشرده و بدون پولک دارند. بیشتر آنان دارای باله‌ی چربی بسیار کوچکی هستند. همچنین آنان باله‌ی دُمی دو شاخه و سبیلک‌هایی در نزدیکی دهان کوچک‌شان دارند. این ماهیان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. بیشتر گونه‌های این خانواده در آب شیرین زندگی می‌کنند، ولی در میان آنان گونه‌های آب لب‌شور نیز یافت می‌شود. گربه‌ماهی روغنی ارغوانی با درازای ۴ سانتی‌متر و ماندوبا با درازای ۶۴/۸ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان الوار به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۲۱ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی Auchenipterinae
سرده‌ی Ageneiosus

 

ماندوبا

نام: ماندوبا Manduba
نام علمی: Ageneiosus inermis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پاراگوئه، اروگوئه، سورینام و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳/۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۴/۸ سانتی‌متر

نگاره: -

 

Ageneiosus polystictus

نام: -
نام علمی: Ageneiosus polystictus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای نگرو و برانکو در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: Aquaticrepublic

 

Ageneiosus magoi

نام: -
نام علمی: Ageneiosus magoi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود اورینوکو در کشور ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۸/۱ سانتی‌متر

نگاره: World-rivers.net

 

سرده‌ی Asterophysus

 

گربه‌ماهی غول‌پیکر

نام: گربه‌ماهی غول‌پیکر Ogre catfish
نام علمی: Asterophysus batrachus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای اورینوکو و نگرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Amazonas-Tropic-Aquaristik

 

سرده‌ی Auchenipterichthys

 

گربه‌ماهی نیمه‌شب

نام: گربه‌ماهی نیمه‌شب Midnight catfish
نام علمی: Auchenipterichthys coracoideus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۹/۲ سانتی‌متر

نگاره: Aquatics More

 

Auchenipterichthys punctatus

نام: -
نام علمی: Auchenipterichthys punctatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۵/۱ سانتی‌متر

نگاره: Enrico Richter

 

سرده‌ی Auchenipterus

 

Auchenipterus ambyiacus

نام: -
نام علمی: Auchenipterus ambyiacus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کرانه‌های کشور گویان و همچنین رودهای آمازون و اورینوکو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۴/۴ سانتی‌متر

نگاره: Zoopet

 

Auchenipterus nigripinnis

نام: -
نام علمی: Auchenipterus nigripinnis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رود لا پلاتا در کشور آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۰/۲ سانتی‌متر

نگاره: Enrico Richter

 

سرده‌ی Entomocorus

 

Entomocorus gameroi

نام: -
نام علمی: Entomocorus gameroi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود آپوره در کشور ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Dan Olsen

 

Entomocorus radiosus

نام: -
نام علمی: Entomocorus radiosus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۳ سانتی‌متر

نگاره: Aqualog.de

 

سرده‌ی Liosomadoras

 

گربه‌ماهی جگوار دروغین

نام: گربه‌ماهی جگوار دروغین False jaguar catfish
نام علمی: Liosomadoras morrowi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود اوکایالی در کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: Aquabid

 

گربه‌ماهی جگوار

نام: گربه‌ماهی جگوار Jaguar catfish
نام علمی: Liosomadoras oncinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود برانکو در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۷ سانتی‌متر

نگاره: Skat.fish

 

سرده‌ی Tetranematichthys

 

Tetranematichthys wallacei

نام: -
نام علمی: Tetranematichthys wallacei
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای توکانتینس، آمازون و اورینوکو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۰/۶ سانتی‌متر

نگاره: -

 

سرده‌ی Tocantinsia

 

Tocantinsia piresi

نام: -
نام علمی: Tocantinsia piresi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود توکانتینس در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۱/۵ سانتی‌متر

نگاره: Red Yang

 

سرده‌ی Trachelyichthys

 

Trachelyichthys exilis

نام: -
نام علمی: Trachelyichthys exilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود نانای در کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Prazer.jp

 

سرده‌ی Trachelyopterus

 

گربه‌ماهی الوار

نام: گربه‌ماهی الوار Driftwood catfish
نام علمی: Trachelyopterus fisheri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود سوسیو در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۸ سانتی‌متر

نگاره: Wetspottropicalfish

 

زیرخانواده‌ی Centromochlinae
سرده‌ی Centromochlus

 

Centromochlus heckelii

نام: -
نام علمی: Centromochlus heckelii
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای آمازون و اورینوکو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۹ سانتی‌متر

نگاره: Scott Smith & Fritz Rhode

 

گربه‌ماهی لانه‌زنبوری

نام: گربه‌ماهی لانه‌زنبوری Honeycomb catfish
نام علمی: Centromochlus perugiae
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود آمازون در کشورهای پرو، اکوادور و کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Blog.mpj-aqualife

 

گربه‌ماهی روغنی ارغوانی

نام: گربه‌ماهی روغنی ارغوانی Purple oil catfish
نام علمی: Centromochlus reticulatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود روپونونی در کشور گویان در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Jeremy Basch

 

سرده‌ی Tatia

 

Tatia musaica

نام: -
نام علمی: Tatia musaica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود اورینوکو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ سانتی‌متر

نگاره: Flair Wang

 

Tatia galaxias

نام: -
نام علمی: Tatia galaxias
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود اورینوکو در کشور ونزوئلا و رود متا در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۶ سانتی‌متر

نگاره: Aqualog.de

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده