جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کیسه‌ماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کیسه‌ماهیان

خانواده‌ی کیسه‌ماهیان Bagridae، خانواده‌ای از راسته‌ی گربه‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان گربه‌ماهی‌های آفتابی، دُم‌سرخ آسیایی و اوسوری و همچنین نیزه‌دار سیاه، کامپانگو و ریتا را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی کیسه‌ماهیان در آب‌های گرمسیری و شیرین رودهای قاره‌های آفریقا و آسیا زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، بیضی‌مانند، کم‌وبیش فشرده و بدون پولک دارند. همچنین آنان باله‌ی چربی، باله‌ی دُمی دو شاخه و سبیلک‌هایی در نزدیکی دهان کوچک‌شان دارند. این ماهیان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. بیشتر گونه‌های این خانواده در آب شیرین زندگی می‌کنند، ولی در میان آنان گونه‌های آب لب‌شور نیز یافت می‌شود. گربه‌ماهی سایه با درازای ۳ سانتی‌متر و ماهی‌های کامپانگو و ریتا با درازای ۱۵۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی کیسه‌ماهیان به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۲۰ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Bagrichthys

 

نیزه‌دار سیاه

نام: نیزه‌دار سیاه Black lancer
نام علمی: Bagrichthys macracanthus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشورهای کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Aqvium.ru

 

سرده‌ی Bagroides

 

Bagroides melapterus

نام: -
نام علمی: Bagroides melapterus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشورهای تایلند، مالزی، برونئی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳۴ سانتی‌متر

نگاره: Estalens.fr

 

سرده‌ی Bagrus

 

کامپانگو

نام: کامپانگو Kampango
نام علمی: Bagrus meridionalis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۶۰ متری آب‌های گرمسیری دریاچه‌های مالاوی و مالومبه و رود شایر در کشورهای مالاوی، موزامبیک و تانزانیا در جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۹/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Alexander Tiepsman

 

سرده‌ی Batasio

 

Batasio fasciolatus

نام: -
نام علمی: Batasio fasciolatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود تیستا در کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۷/۱ سانتی‌متر

نگاره: Frank Schäfer

 

سرده‌ی کیسه‌ماهی‌های خاوردور Hemibagrus

 

Hemibagrus nemurus

نام: -
نام علمی: Hemibagrus nemurus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشورهای مالزی، اندونزی و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶۵ سانتی‌متر

نگاره: Chien Lee

 

گربه‌ماهی چشم‌بلوری

نام: گربه‌ماهی چشم‌بلوری Crystal-eyed catfish
نام علمی: Hemibagrus wyckii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشورهای تایلند، مالزی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۷۱ سانتی‌متر

نگاره: World-rivers.net

 

گربه‌ماهی دُم‌سرخ آسیایی

نام: گربه‌ماهی دُم‌سرخ آسیایی Asian redtail catfish
نام علمی: Hemibagrus wyckioides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رود مکونگ در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۸۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Zooish

 

سرده‌ی Horabagrus

 

گربه‌ماهی آفتابی

نام: گربه‌ماهی آفتابی Sun catfish
نام علمی: Horabagrus brachysoma
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و دریاچه‌های رشته‌کوه گهات غربی در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: Jan Joseph George

 

Horabagrus nigricollaris

نام: -
نام علمی: Horabagrus nigricollaris
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود چالاکودی در ایالت کرالا در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۷ سانتی‌متر

نگاره: Beta Mahatvaraj

 

سرده‌ی Hyalobagrus

 

Hyalobagrus flavus

نام: -
نام علمی: Hyalobagrus flavus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشور اندونزی در جزیره‌های سوماترا و بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ سانتی‌متر

نگاره: A2be

 

گربه‌ماهی سایه

نام: گربه‌ماهی سایه Shadow catfish
نام علمی: Hyalobagrus ornatus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود موار در کشور مالزی و تایلند و رود کاپواس در کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Fishtopia.de

 

سرده‌ی چاموها Mystus

 

Mystus bocourti

نام: -
نام علمی: Mystus bocourti
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای چائو پرایا و مکونگ در کشورهای کامبوج، لائوس، تایلند و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۴ سانتی‌متر

نگاره: David Leuken

 

گربه‌ماهی تِنگارا

نام: گربه‌ماهی تِنگارا Tengara catfish
نام علمی: Mystus tengara
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشورهای پاکستان، هند، نپال و بنگلادش در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: -

 

سرده‌ی Pelteobagrus

 

گربه‌ماهی اوسوری

نام: گربه‌ماهی اوسوری Ussuri catfish
نام علمی: Pelteobagrus ussuriensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل رودهای اوسوری، سونگ‌هوا و آمور و دریاچه‌ی خانکا در کشورهای روسیه و چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Chae, Byung-Soo

 

سرده‌ی Pseudobagrus

 

ماهی باگرید سه‌خط

نام: ماهی باگرید سه‌خط Three-lines bagrid fish
نام علمی: Pseudobagrus trilineatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رود دونگ در استان گوانگ‌دونگ کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۷/۶ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

سرده‌ی Pseudomystus

 

گربه‌ماهی بامبلبی کوتوله

نام: گربه‌ماهی بامبلبی کوتوله Dwarf bumblebee catfish
نام علمی: Pseudomystus leiacanthus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جزیره‌مانند مالایی تا جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ سانتی‌متر

نگاره: Choy Heng Wah

 

گربه‌ماهی بامبلبی آسیایی

نام: گربه‌ماهی بامبلبی آسیایی Asian bumblebee catfish
نام علمی: Pseudomystus siamensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای چائو پرایا و مکونگ در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: -

 

Pseudomystus heokhuii

نام: -
نام علمی: Pseudomystus heokhuii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای جزیره‌ی سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۴ سانتی‌متر

نگاره: Ganjar Cahyadi

 

سرده‌ی Rita

 

ریتا

نام: ریتا Rita
نام علمی: Rita rita
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشورهای افغانستان، بنگلادش، هند، میانمار، نپال و پاکستان در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Andshel

 

سرده‌ی Sperata

 

گربه‌ماهی سرزرد

نام: گربه‌ماهی سرزرد Yellowhead catfish
نام علمی: Tachysurus fulvidraco
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری کشورهای چین، کره‌ی جنوبی، کره‌ی شمالی، ویتنام، لائوس و سیبری روسیه در شرق و جنوبی شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳۰۰ گرم، بدن به درازای ۳۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Tse Chung Yi

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده